TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAJUUSSYMPOSIUMISSA KESKUSTELLAAN KESTÄVÄSTÄ ENERGIASTA JA HUOLTOVARMUUDESTA

EL-TRAN-konsortio on mukana järjestämässä paneelikeskustelun teemasta ’Kestävä energia ja huoltovarmuus?’ Paneeli pidetään 9.9.2020 (klo 12:45-14:00). Se on osa Johtajuussymposiumia, jota voi seurata suorana lähetyksenä.

Keskustelun pohjana on EL-TRAN -konsortion visio, jossa tuulivoima nousee ydinvoiman ja vesivoiman kanssa Suomen energiantuotannon perusratkaisuksi pohjoismaisen ja laajemman eurooppalaisen sähkökaupan ohella. Samalla bioenergia säilyy osana energiantuotannon ratkaisua, mutta osin uudessa roolissa.

Maantieliikenteessä siirrytään tuulivoiman avittamaan sähköistymiseen ja raskaassa tieliikenteessä kotimaiseen biokaasuun. Kotimaisia biopolttoaineita kulutetaan erityisesti meri- ja lentoliikenteessä sekoitevelvollisuutena. Aikaisempaa sääriippuvamman sähköntuotannon ongelmia ratkotaan erilaisilla kotimaisilla joustoratkaisuilla, jotka ulottuvat tavallisiin kotitalouksiin ja hyödyntävät myös sähköautojen akkuja bioenergian ohella.

Tämä kaikki tarkoittaa, että fossiilisia polttoaineita tuodaan ulkomailta jatkossa kovin vähän, kun tähän asti muun muassa Venäjän-tuonnin osuus Suomen primaarienergiankäytöstä on ollut noin 45%. Seuraukset ovat tuntuvia paitsi huoltovarmuuskysymyksille viranomaistoiminnassa, kuin myös energia-alan yrityksille niin luovan tuhon kuin uusien liiketoimintamahdollisuuksien osalta. Tämä kaikki myös sitoo Suomea huomattavasti vähemmän fossiilisten polttoaineiden tuottajiin, samalla kun Suomen markkinan merkitys pienenee niille.

Paneeliin osallistuvat kansainvälisen politiikan Jean Monnet -professori Pami Aalto (Tampereen yliopisto), toimitusjohtaja Harri Laurikka (Bioenergia r.y.), ylitarkastaja Tatu Pahkala (työ- ja elinkeinoministeriö), Senior Vice President Arto Räty (Fortum, Corporate Affairs and Communications) ja Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen (Aleksanteri-Instituutti/Helsingin yliopisto).

Paneeli on osa Tampereen yliopiston Johtajuussymposiumia, jonka aiheena on ”Kestävä kehitys – sanoista tekoihin”. Symposium järjestetään 9. syyskuuta ja se välitetään suorana verkossa. Ilmoittaudu mukaan 7.9. mennessä!

EL-TRAN edistää ratkaisuja resurssitehokkaampaan ja ilmastoneutraalimpaan sähköjärjestelmään siirtymiseksi, luo kokonaisymmärryksen sähköjärjestelmästä, sen toimijoista ja sidosryhmistä, sekä esittää tiekartan siirtymän edellyttämälle yhteiskunnan kokonaismuutokselle. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto. Hanketta johtaa professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.

Lisätietoja:

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *