ENERGIAMURROKSEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET -WEBINAARIN (1.12.) OHJEMA ON JULKAISTU

Kolme strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa energiahanketta, EL-TRAN, BCDC Energia ja Smart Energy Transition, järjestävät kaikille avoimen ja maksuttoman webinaarin. Hankkeet ovat tutkineet energiamurrosta eri näkökulmista ja vahvistaneet tietoperustaa siirtymiselle vähäpäästöiseen energiajärjestelmään. Webinaarissa tutkijat, tiedon käyttäjät ja yleisö keskustelevat energiamurroksen haasteista ja mahdollisuuksista Suomessa. Webinaari järjestetään yhteistyössä Climate Leadership Coalitionin kanssa. Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittaudu webinaariin

Ohjelma

9.00–9.10 Webinaarin avaus

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen

9.10–9.20 Hankkeiden esittely

Professori Pami Aalto (Tampereen yliopisto), emeritusprofessori Rauli Svento (Oulun yliopisto) ja professori Armi Temmes (Aalto-yliopisto)

9.20–10.40 Sessio I

Vaihtelevan tuotannon ja kulutuksen hallinta

Tutkimustuloksia esittävät professori Pertti Järventausta (Tampereen yliopisto), tutkija Enni Ruokamo (Suomen ympäristökeskus) ja tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-Savolainen (Oulun yliopisto). Kommentaattoreina toimitusjohtaja Jukka Ruusunen (Fingrid Oyj), asiantuntija Päivi Suur-Uski (Motiva Oy) ja ylitarkastaja Tatu Pahkala (Työ- ja elinkeinoministeriö).

Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen lisää tarvetta hallita vaihtelevaa tuotantoa ja kulutusta. Myös jatkuvasti sähköä tuottavan ydinvoiman osuuden kasvu lisää kulutusjouston tarvetta. STN-energiahankkeissa on tarkasteltu kulutusjoustoa, vaihtelevan tuotannon ennakointia, uudenlaisia hallintajärjestelmiä ja liiketoimintamalleja. Sessiossa pohditaan, pystymmekö hallitsemaan kestävästi energiamarkkinoita, kulutusta ja tuotantoa sekä energiavarmuutta. 

10.40–10.50 Tauko

10.50–12.10 Sessio II

Muuttuva lämmitys

Tutkimustuloksia esittävät yliopettaja Pirkko Harsia (Tampereen ammattikorkeakoulu), professori Sampsa Hyysalo (Aalto-yliopisto), professori Armi Temmes (Aalto-yliopisto) ja tutkija Sanna Tuomela (Oulun yliopisto). Kommentaattoreina projektijohtaja Kaisa-Reeta Koskinen (Helsingin kaupunki) ja lämpöpalvelujohtaja Kimmo Alatulkkila (Oulun Energia Oy).

Lämmitysjärjestelmä sähköistyy ja tästä sektorikytkennästä sähkön ja lämmön välillä tulee erinomainen mahdollisuus hallita vaihtelevaa sähköntuotantoa. Haasteena on rakennusten oman energiantuotannon ja varastoinnin, sekä kulutuksen ajoituksen säädön kytkeminen saumattomaksi osaksi kaupunkien lämmitysjärjestelmiä. Tässä sessiossa pohditaan, onnistuuko lämmityksen muuttaminen hiilineutraaliksi muuten kuin bioenergialla.

12.10–12.50 Lounas

12.50–14.10 Sessio III

Liikenteen päästöjen radikaali vähentäminen

Tutkimustuloksia esittävät projektipäällikkö Yrjö Majanne (Tampereen yliopisto), tutkimusprofessori Paula Kivimaa (Suomen ympäristökeskus) ja tutkija Kirsi Kotilainen (VTT). Aihetta kommentoivat Saara Jääskeläinen (Liikenne- ja viestintäministeriö) ja toimittaja Jose Riikonen.

Päästökaupan ulkopuolisista aloista liikenne on yksi haasteellisimmista energiamurroksen kohteista. Polkuriippuvuus on suuri ja murros koskee suurta ihmisjoukkoa, mikä korostaa kysymyksiä ratkaisujen monistettavuudesta, skaalautuvuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Sessiossa kysytään, miten liikenteen päästöjä voi vähentää  asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja samalla varmistaa  oikeudenmukainen siirtymä.

14.10–14.20 Tauko

14.20–15.40 Sessio IV

Liiketoimintamahdollisuudet

Tutkimustuloksia esittävät emeritusprofessori Raimo Lovio (Aalto-yliopisto), professori Ari Pouttu (Oulun yliopisto) ja tutkija Salla Annala (LUT-yliopisto). Kommentaattoreina toimitusjohtaja Veikka Pirhonen (VIBECO Oy), kehityspäällikkö Elina Säiläkivi (Caruna Oy) ja cleantech-johtaja Jarmo Heinonen (Business Finland),

Energiamurros on haaste, mutta samalla se tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Vahvuuksia, joille voimme rakentaa, ovat mm. toimivat sähkömarkkinat, hyvät sähkönsiirtoyhteydet, ICT-osaaminen ja Power-to-X -tutkimus. Sen vuoksi esimerkiksi hajautettu sähköntuotanto, kulutusjouston palvelut, energian varastointitekniikat ja synteettiset polttoaineet tuovat meille uusia mahdollisuuksia. Sessiossa keskustellaan miten Suomi voisi hyötyä energiamurroksesta ja rakentaa sen pohjalta uutta vientiä.

15.40–15.45 Tauko

15.45–16.45Joint session with Climate Leadership Coalition

Preparing for the disruption

Keynote

PhD. Research Fellow Adam Dorr (RethinkX)

Panel discussion

Moderator: Executive Director Jouni Keronen (Climate Leadership Coalition)

Panelists: Professor Pami Aalto (Tampere University) and Professor Eva Heiskanen (University of Helsinki) and Maria Kopsakangas-Savolainen (University of Oulu)

***more panelists to be announced***

The energy disruption is not a singular event that would occur independently of other societal disruptions. It both affects these other disruptions and is affected by them. When the energy system changes, the new pathways of societal evolution will emerge. The session seeks to explore the unknowns and the emerging changes with a view to discuss how societies, and the Finnish society in particular, can and should prepare itself for future changes and uncertainties.  Which are the key technologies? How will energy markets change? What will the repercussions be in production and consumption? What other societal institutions, systems and structures need to change as a consequence of the energy disruption?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *