PROFESSORI PERTTI JÄRVENTAUSTA ÄLYVERKKOTYÖRYHMÄN JÄSENEKSI

Professori Pertti Järventausta on nimetty jäseneksi työ- ja elinkeinoministeriön asettamaan älyverkkotyöryhmään. Järventausta on Tampereen teknillisen yliopiston sähkötekniikan prosessori ja EL-TRAN-konsortion varajohtaja.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettama työryhmä selvittää älyverkkojen mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Työryhmän tehtävänä on luoda yhtenäinen näkemys tulevaisuuden älyverkoista ja selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älyverkot voivat palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää yleisesti toimitusvarmuuden ylläpitoa.

Ministeriön asettaman aikataulun mukaan työryhmän on annettava mietintönsä 30.8.2018 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote työryhmästä:

http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-selvittaa-miten-alyverkot-voivat-palvella-sahkoasiakkaita

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *