Tuulivoiman hyödyt ja haitat

Tuulivoima on yksi uusiutuvista energiamuodoista, joka lisääntyy Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Tuulivoiman hyödyt ja haitat ovat usein keskustelun aiheena, ja se on tärkeä ymmärtää, mitä tuulivoima voi tarjota yhteiskunnalle ja ympäristölle. Tässä artikkelissa tarkastellaan tuulivoiman hyötyjä ja haittoja. Tuulivoiman hyödyt Tuulivoima on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energiamuodoista, joita käytetään nykyään. Se on ympäristöystävällinen ja luonnonvarainen energialähde, joka…

Mitä on energiamurros?

Energiamurros tai energian murros on energiatekniikan murros, joka tarkoittaa maailmanlaajuista energiatekniikan muutosta. Se on uudenlaisen, hiilidioksidipäästöttömän energiateknologian ja ympäristöystävällisen energian tuotannon käyttöönotto. Energiamurroksen tavoitteena on vähentää maailmanlaajuista energiankulutusta ja päästöjen määrää sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä ja muiden päästöjen haittoja. Energiamurroksella pyritään lisäämään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääviä teknologioita, kuten aurinkoenergia, tuulivoima, geotermiset voimat, aallonvoima ja biopolttoaineet, ja korvaamaan…

Fortum Charge & Drive hinta

Fortum Charge & Drive on suomalaisen energiayhtiö Fortumin kehittämä sähköautojen latauspalvelu. Se tarjoaa sähköauton omistajille mahdollisuuden ladata autoaan Fortumin latauspisteissä ympäri Suomen. Palvelu on suunniteltu helpottamaan sähköautojen latausta, ja se sisältää muun muassa erilaisia helppokäyttöisiä latauspaketteja sekä laskutusta. Tässä artikkelissa kerromme lisää Fortum Charge & Drive -hinnoittelusta. Fortum Charge & Drive -hintojen perusteet Fortum Charge…

Aurinkosähkön varastointi

Aurinkosähkö on yksi kestävimmistä ja edullisimmista energian lähteistä. Aurinkoenergialla tuotettu sähkö voidaan tallettaa eri tavoin, kuten akkuihin, flywheeleihin, kompressoreihin sekä termisiin ja kemiallisiin varastoihin. Aurinkosähköä voidaan varastoida eri tavoin ja se on tehokkain tavoite, jos se on säännelty tai optimoitu oikein. Tässä artikkelissa käsitellään erilaisia aurinkosähkön varastointimenetelmiä ja niiden etuja ja haittoja. Akut Akkujen käyttö…

Sähköautojen määrän kasvu Suomessa

Suomessa sähköautojen määrä on noussut voimakkaasti viime vuosina. Tämän kehityksen takana ovat suurelta osin sähköautojen edullisemmat kustannukset, vähäisemmät päästöt ja innovatiiviset ratkaisut. Suomen sähköauto-ala onkin tällä hetkellä yksi maailman johtavista. Suomen sähköautojen määrä on viime vuosina kasvanut huomattavasti. Vuonna 2018 sähköautojen määrä Suomessa oli noin 18 000, ja vuonna 2019 määrä oli jo yli 24…

MALLINNUS AUTTAA SIIRTYMÄÄN RESURSSITEHOKKAASEEN JA ILMASTONEUTRAALIIN SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN

Energiajärjestelmän muokkaaminen ilmastoneutraaliksi edellyttää fossiiliseen hiileen perustuvan energiantuotannon korvaamista uusiutuvalla, mieluiten kokonaan hiilivapaalla energiantuotannolla. Tällä hetkellä tuuli- ja aurinkovoima ovat suosituimmat vaihtoehdot hiilipohjaisen energiantuotannon korvaajiksi. Säästä riippuva vaihteleva energiantuotanto aiheuttaa energiajärjestelmälle suuria haasteita, koska sähköjärjestelmä itsessään ei varastoi energiaa, ja tuotannon ja kulutuksen on oltava joka hetki tasapainossa. Säädettävän energiantuotannon korvaaminen vaihtelevalla sääriippuvalla tuotannolla aiheuttaa…

SUOMEN SÄHKÖJÄRJESTELMÄSSÄ RIITTÄÄ TEHOJA JOULUSAUNAAN

Suomen sähkötehopiikin muodostumista on arvioitu ensimmäistä kertaa. Tammikuun 7. päivänä 2016 klo 17 Suomen sähköjärjestelmää koetteli tehopiikki, jossa sähkönkulutuksen tuntikeskiteho nousi uuteen ennätykseen, yli 15 100 MW:iin. Tampereen yliopiston johtaman EL-TRAN-tutkimuskonsortion julkaisemassa analyysissa esitetään ensimmäinen arvio sähkötehon tarpeen muodostumisesta tammikuun tehopiikissä. Tällä hetkellä mikään taho Suomessa ei tiedä tarkasti, kuinka tehopiikki muodostuu. Hetkellisen energiankäytön eli…

MIKROVERKOILLA SÄÄVARMUUTTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN SÄHKÖNJAKELUUN

Jakeluverkkoyhtiöillä on velvoite parantaa ja ylläpitää sähkönjakelun säävarmuus asiakkaille riittävällä tasolla. Nykylainsäädännön ja verkkoyhtiöiden valvontamallin kannustamana jakeluverkkoyhtiöt hoitavat tämän pääasiassa maakaapeloimalla verkkoa. EL-TRAN -konsortion uudessa analyysissä maakaapeloinnin vaihtoehdoksi tarjotaan mikroverkkoa. ”Mikroverkko voisi olla maakaapelointia kokonaistaloudellisempi ratkaisu haja-asutusalueella. Tämä kuitenkin edellyttää, että sähkön toimituksen turvaamiseksi teknologisesti mahdollisia ja toteutuskelpoisia investointeja, sekä niiden kustannuksia tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena”,…

SUOMALAISTEN ASENTEET TUKEVAT KYSYNTÄJOUSTON KEHITTÄMISTÄ

EL-TRAN-hankkeen kyselyn mukaan kolme viidesosaa suomalaisista on kiinnostunut kokeilemaan uusia sähkönkäyttöön liittyvä ratkaisuja. Selvästi suosituin keino oman energialaskun pienentämiseksi on vanhojen sähkölaitteiden korvaaminen uusilla laitteilla. Toiseksi suosituin toimenpide on oman sähkönkulutuksen vähentäminen silloin, kun sähkönkulutus on valtakunnallisesti huipussaan, mikä luo edellytyksiä kysyntäjoustojen kehittämiselle. Peräti seitsemän kymmenestä suomalaisesta olisi hyvin tai melko todennäköisesti valmis vähentämään sähkönkulutustaan…

PROFESSORI PERTTI JÄRVENTAUSTA ÄLYVERKKOTYÖRYHMÄN JÄSENEKSI

Professori Pertti Järventausta on nimetty jäseneksi työ- ja elinkeinoministeriön asettamaan älyverkkotyöryhmään. Järventausta on Tampereen teknillisen yliopiston sähkötekniikan prosessori ja EL-TRAN-konsortion varajohtaja. Työ- ja elinkeinoministeriö asettama työryhmä selvittää älyverkkojen mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Työryhmän tehtävänä on luoda yhtenäinen näkemys tulevaisuuden älyverkoista ja selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älyverkot voivat palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää…