RASKAAN LIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT KURIIN KOTIMAISELLA BIOKAASULLA

Suuri osa Suomen raskaasta tieliikenteestä voitaisiin siirtää kotimaisista raaka-aineista tuotetulla biokaasulla kulkevaksi. Kohdistamalla kaikki teknisesti ja taloudellisesti kerättävissä oleva raaka-aine liikennekäyttöön on kotimaisella biokaasulla mahdollista kattaa yli 40 % raskaan tieliikenteen energiankulutuksesta. Jo pienemmilläkin määrillä on mahdollista ylläpitää koko kotimainen kaupunkibussi- ja linja-autoliikenne. EL-TRAN-hankkeen tuore analyysi selvittää biokaasun potentiaalia. Raskas tieliikenne tuottaa vuosittain kolmasosan liikennesektorin…

TULEVAISUUDEN LIIKENNE JA LIIKENTEEN ENERGIARATKAISUT -SEMINAARI

Tampereen teknillisellä yliopistolla järjestetään maanantaina 26.9. klo 14.00–16.00 seminaari, jossa käsitellään tulevaisuuden liikennettä, liikenteen energiaratkaisuja ja automatisointia. Kansanedustaja Antero Vartia (vihr.) on yksi seminaarin alustajista. Seminaari on avoin kaikille ja se pidetään osoitteessa Kampusareena auditorio A223, Korkeakoulunkatu 7, Tampere. Seminaarin järjestävät Tampereen teknillisen yliopiston Energia ja ekotehokkuus profiilialue ja EL-TRAN-konsortio. Ohjelma: Tilaisuuden avaus, professori Pertti…

ASIANTUNTIJAT: SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄÄ UUDISTETTAVA ROHKEASTI PÄÄSTÖTAVOITTEIDEN EHDOILLA

EL-TRAN -konsortio selvitti, millaisia näkemyksiä suomalaisilla avaintoimijoilla on Suomen energiajärjestelmän kehittämisestä kuljettaessa kohti vuotta 2030. Vuosi 2030 on luonteva aikahorisontti, koska Suomen seuraava, vuonna 2017 julkaistava energia- ja ilmastostrategia ulottuu vuoteen 2030. Myös EU on asettanut Suomea koskevia 2030-tavoitteita. Tuloksista voidaan päätellä, että Suomen päästö- ja uusiutuvan energian lupauksia voidaan korottaa kunnianhimoisesti – ilman että…

OSA VOIMALAITOKSEN SAVUKAASUN HIUKKASISTA SYNTYY VASTA ILMAKEHÄSSÄ

Kivihiilivoimalaitoksen savukaasun hiukkasmäärä yllätti tutkijat vähäisyydellään. Samassa tutkimuksessa selvisi, että päästöjen pienimmät hiukkaset syntyvät vasta ilmakehässä. Kivihiilivoimalaitoksen ilmakehäpäästöjen laatu riippuu ratkaisevasti voimalaitoksen savukaasun puhdistuksesta, mutta myös ilmakehän prosesseilla on vaikutusta, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Kivihiilivoimalaitoksen ilmakehäpäästöjä sekä puupellettien ja kivihiilen yhteispolttoa tutkittiin laajassa hankkeessa, jossa yhdistettiin alan huippuosaamista sekä tieteellisestä että teollisesta näkökulmasta. Mukana olivat Tampereen…

UUSI VIDEO ESITTELEE PUHTAAN SÄHKÖN ÄLYVERKKOA YLEISTAJUISESTI

EL-TRAN-konsortio on julkaissut piirrosvideon, jossa selitetään Suomen siirtymää ilmastoneutraaliin sähköenergiajärjestelmään. Video havainnollistaa energiamurrosta yleistajuisesti. Videon päähenkilöä ahdistaa energiatuotannon hiilidioksidipäästöt ja siitä kautta kiihtyvä ilmastonmuutos. Videossa esitetään ratkaisuja, jotka edistävät yhteiskunnan sähköistymistä ja sähkön älyverkon rakentumista. Siinä havainnollistetaan myös tapoja, joilla suomalaiset voivat osallistua ilmastoneutraalin energiajärjestelmän toimintaan – esimerkiksi ryhtymällä aurinkosähkön pientuottajaksi tai vaihtamalla sähköautoon.  Tussitaikurit Oy:n kanssa yhteistyössä…

SUOMALAISET EIVÄT LÄMPENE SÄHKÖAUTOILLE – MITEN KIINNOSTUS SYTYTETÄÄN?

Valtioneuvosto valmistelee Suomen uutta energia- ja ilmastostrategiaa, jossa sähköautot ovat yksi keino vähentää henkilöautoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Sähköautojen määrän tulisi kasvaa merkittävästi tulevina vuosina, jotta tavoiteltuihin päästövähennyksiin päästäisiin. Liikenne- ja viestintäministeriön perusennusteen mukaan vuonna 2030 Suomessa olisi noin 120 000 sähköautoa. Tavoite on vielä kaukana. Vuoden 2016 syyskuussa Suomessa oli 774 täyssähköautoa ja 1933 ladattavaa hybridiautoa. Tällä hetkellä…

TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAJUUSSYMPOSIUMISSA KESKUSTELLAAN KESTÄVÄSTÄ ENERGIASTA JA HUOLTOVARMUUDESTA

EL-TRAN-konsortio on mukana järjestämässä paneelikeskustelun teemasta ’Kestävä energia ja huoltovarmuus?’ Paneeli pidetään 9.9.2020 (klo 12:45-14:00). Se on osa Johtajuussymposiumia, jota voi seurata suorana lähetyksenä. Keskustelun pohjana on EL-TRAN -konsortion visio, jossa tuulivoima nousee ydinvoiman ja vesivoiman kanssa Suomen energiantuotannon perusratkaisuksi pohjoismaisen ja laajemman eurooppalaisen sähkökaupan ohella. Samalla bioenergia säilyy osana energiantuotannon ratkaisua, mutta osin uudessa roolissa. Maantieliikenteessä siirrytään…

EL-TRAN ON JULKAISSUT TIEKARTAN ILMASTONEUTRAALIIN SÄHKÖENERGIAJÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISEKSI

Miten Suomesta saadaan ilmastoneutraali vuoteen 2035 mennessä? Miten saamme lisättyä uusiutuvan energian tuotantoa tarpeeksi? Millä keinoin pääsemme eroon liikenteen ja lämmityksen päästöistä? Entä millainen rooli kuluttajilla on tulevaisuuden sähköjärjestelmässä? EL-TRAN-konsortio kokosi yhteen vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin. Konsortio tutki ilmastonmuutoksen takia välttämätöntä energiamurrosta yhdistäen insinööritieteellisiä, yhteiskuntatieteellisiä, oikeustieteellisiä sekä tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmia. Tutkimustulosten pohjalta kirjoitettiin koko…

UUDET TUULIVOIMALAT TEHOKKAITA MYÖS HEIKOLLA TUULELLA – HYÖDYT VIISINKERTAISIA

Teknologian tutkimuskeskus VTT selvitti uuden tuulivoimateknologian mahdollisuuksia ja taloudellisia hyötyjä. Teknologia moninkertaistaa tuulienergian hyödyt ja mahdollistaa kilpailukykyisen tuulivoiman hyödyntämisen Suomessa. Tuulienergiaan investoidaan parhaillaan voimakkaasti, jolloin uuden ja kilpailukykyisen teknologian merkitys korostuu. Maailmanlaajuisesti tuulivoiman osuus on noin 4 % maailman sähkönkulutuksesta, ja Euroopassa vastaava osuus on jo yli 10 %. VTT selvitti Suomen maatuulivoimapotentiaalia ja vertasi eri…

VÄITÖS: PROSUMERIT OSANA ENERGIAJÄRJESTELMÄÄ VOIVAT EDISTÄÄ SIIRTYMISTÄ KOHTI HIILINEUTRAALIA YHTEISKUNTAA

Energiajärjestelmämme muuttuu vähitellen – tulevaisuudessa energian tuotannon tulisi perustua pääasiassa uusiutuviin energialähteisiin. Uudet teknologiat sekä lainsäädännön muutokset mahdollistavat myös kuluttajien osallistumisen energian tuotantoon, myyntiin ja varastointiin. Ilmastonmuutos ja kasvava energian kysyntä ajavat meidät etsimään uusia tapoja hallita energian tuotantoa, jakelua ja kulutusta. Kulutuspäässä älykkäät energiamittarit, seurantalaitteet ja -sovellukset sekä uusiutuvien energialähteiden teknologiat, kuten aurinkosähkö ja…