EL-TRAN ON JULKAISSUT TIEKARTAN ILMASTONEUTRAALIIN SÄHKÖENERGIAJÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISEKSI

Miten Suomesta saadaan ilmastoneutraali vuoteen 2035 mennessä? Miten saamme lisättyä uusiutuvan energian tuotantoa tarpeeksi? Millä keinoin pääsemme eroon liikenteen ja lämmityksen päästöistä? Entä millainen rooli kuluttajilla on tulevaisuuden sähköjärjestelmässä?

EL-TRAN-konsortio kokosi yhteen vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin. Konsortio tutki ilmastonmuutoksen takia välttämätöntä energiamurrosta yhdistäen insinööritieteellisiä, yhteiskuntatieteellisiä, oikeustieteellisiä sekä tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmia.

Tutkimustulosten pohjalta kirjoitettiin koko energiajärjestelmää koskeva toimintasuunnitelma eli tiekartta. Sen avulla Suomi pääsee etenemään kohti ilmastoneutraalia sähköjärjestelmää. Tiekartassa luonnehditaan energiasiirtymän tulevaisuutta ja annetaan konkreettisia toimintasuosituksia suomalaisen yhteiskunnan toimijoille, kuten ministeriöille, järjestöille ja yrityksille.

Tiekartassa suositellaan ratkaisuja mm. uusiutuvan sähköntuotannon lisäyksen jatkamiseksi, näin syntyvien resurssien käyttämiseksi liikenteen ja rakennusten sähköistämiseen, älyverkkojen kehittämiseksi, jatkossa tarvittavan kansainvälisen yhteistyön tukemiseksi sekä energiasiirtymän tuomien vientimahdollisuuksien hyödyntämiseksi teknologian, infrastruktuurien ja konseptien avulla.

Tiekartta löytyy täältä https://publications.vtt.fi/pdf/technology/2021/T397.pdf

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *