Väitös: Prosumerit osana energiajärjestelmää voivat edistää siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

Energiajärjestelmämme muuttuu vähitellen – tulevaisuudessa energian tuotannon tulisi perustua pääasiassa uusiutuviin energialähteisiin. Uudet teknologiat sekä lainsäädännön muutokset mahdollistavat myös kuluttajien osallistumisen energian tuotantoon, myyntiin ja varastointiin.

Ratkaisutori 17.3. on peruttu

Koronavirustilanteen kehittymisen johdosta olemme päättäneet perua talojen lämmitysratkaisuja käsittelevän tilaisuuden 17.3. klo 16 Leppävaaran Sellossa. Pahoittelemme tilannetta, mutta katsomme, että kirjastossa vierailee potentiaalisti riskiryhmiin kuuluvia eikä tilaisuuden järjestämiselle ei ole pakottavaa tarvetta juuri nyt. Välitäthän ystävällisesti tiedon perumisesta myös tilaisuudesta kiinnostuneille kollegoillesi.

EL-TRAN mukana Ratkaisutorilla 17.3. Sellon kirjastossa

Energiantuotantoon ja -kulutukseen liittyy monenlaisia huhuja ja myyttejä, mutta yhteiskunnallisten päätösten tulee perustua mahdollisimman paljon parhaimpaan käytettävissä olevaan tietoon. Strategisen tutkimuksen energiahankkeet (EL-TRAN, BCDC ja SET) ovat tunnistaneet joukon energiamurrokseen liittyviä väitteitä, joista keskustellaan viestintätoimisto Ellun Kanojen kanssa yhteistyössä kehitetyllä Ratkaisutorilla.

Väitös: Biomassa mahdollistaa kustannustehokkaan energiantuotannon tasapainotuksen

Tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto ovat nopeimmin kasvavia energiantuotantomuotoja maailmassa. Niiden ongelmana on kuitenkin tuotannon vaihtelu vallitsevan säätilan mukaan. DI, FM Anna Pääkkönen tutki väitöskirjassaan biomassan mahdollisuuksia energiantuotannon tasapainottamisessa. Biomassa tarjoaa tuotannon vaihteluun uusituvan ja kustannustehokkaan vaihtoehdon, joka on otettavissa käyttöön heti.

Uusien pientalojen energiankulutus pienenee, mutta sähkötehovaihtelut ja -huiput kasvavat – tutkimus peräänkuuluttaa resurssitehokkuutta

Pientaloilla on merkittävä rooli Suomen sähköenergian käytössä. Energiatehokkuussääntely on pienentänyt uusien pientalojen energiantarvetta, mutta tehovaihtelut ja sähkötehohuiput ovat jopa kasvaneet. Samaan aikaan siirtyminen päästöttömiin, mutta enemmän sääriippuviin tuotantomuotoihin on tuonut mukanaan tarpeen kysyntäjoustolle. Tämä edellyttää kulutuspään sähkön hetkittäisen energiakäytön eli tehoprofiilin tuntemisesta, mutta myös kulutuksen hallintaa ja ohjaamista.

Sähköautojen yleistyminen edellyttää teknologiaa, kannustimia ja perinteisten sektorirajojen ylittämistä

Liikenteen sähköistäminen on yksi keskeinen keino vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Sähköautojen määrän tulisi kuitenkin moninkertaistua nykyisestä, jotta päästövähennykset toteutuisivat. Tampereen yliopiston EL-TRAN-hankkeen tutkijat vertailevat uudessa artikkelissa Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan sähköautopolitiikkakeinoja, joiden avulla muutosta voidaan nopeuttaa.

Sähkön varastointi edistää aurinkosähkön pientuotantoa

Aurinkosähkö on varteenotettava osaratkaisu Suomen siirtyessä ilmastoneutraalimpaan ja resurssitehokkaampaan energiajärjestelmään. Aurinkosähkö on pitkällä aikavälillä kannattava investointi kiinteistöön jo nykyisin. Jos sähkön hinnat nousevat, jo asennettujen järjestelmien kannattavuus kasvaa entisestään. Lisäksi mahdollisesti laskevat aurinkopaneelien hinnat lisäävät uusien asennettavien järjestelmien kannattavuutta.