Energia-asiantuntijat näkevät yhteisiä haasteita uusiutuvaan energiaan perustuvalle sähköntuotannolle Pohjoismaissa

Suomalaiset ja ruotsalaiset energia-asiantuntijat näkevät uuden tutkimuksen mukaan yhteisiä haasteita uusiutuvaan energiaan perustuvalle sähköntuotannolle Pohjoismaissa. Pohjoismaisen yhteistyön kokonaisvaikutus uusiutuvaan energiaan perustuvalle sähköntuotannolle nähdään positiivisena. Yhteistyön konkreettisin hyöty on mahdollisuus ilmaista yhteinen kanta EU:ssa ja kansainvälisesti.

Energiamurroksen haasteet ja mahdollisuudet -webinaarin (1.12.) ohjema on julkaistu

Kolme strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa energiahanketta, EL-TRAN, BCDC Energia ja Smart Energy Transition, järjestävät kaikille avoimen ja maksuttoman webinaarin. Hankkeet ovat tutkineet energiamurrosta eri näkökulmista ja vahvistaneet tietoperustaa siirtymiselle vähäpäästöiseen energiajärjestelmään. Webinaarissa tutkijat, tiedon käyttäjät ja yleisö keskustelevat energiamurroksen haasteista ja mahdollisuuksista Suomessa. Webinaari järjestetään yhteistyössä Climate Leadership Coalitionin kanssa. Lämpimästi tervetuloa!

Finnish and Swedish policy experts find common challenges for the renewable electricity policy in the Nordics

According to a new study the overall impact of Nordic cooperation in renewable electricity policy is seen positively, with the most tangible benefit being the possibility to use Nordic cooperation as a tool for voicing a common position both on the EU level and the international level.

Energiamurroksen haasteet ja mahdollisuudet -webinaari 1.12.2020 KLO 10-17

Kolme suurta strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa energiahanketta järjestävät yhteisen webinaarin, jossa hankkeet valottavat keskeisiä tutkimustuloksiaan energiamurroksen haasteista ja mahdollisuuksista Suomessa. Hankkeet ovat tutkineet energiamurrosta eri näkökulmista  ja vahvistaneet tietoperustaa siirtymiselle vähäpäästöiseen ja tehokkaaseen energiajärjestelmään. Seminaarissa tutkijat ja tiedon käyttäjät käyvät keskustelua ehdotusten toteuttamisesta ja haasteista. Tarkasteltavat alueet ovat vaihtelevan energiantuotannon hallinta, lämmitysjärjestelmän muutos, uudet liiketoimintamahdollisuudet, liikenteen päästövähennykset sekä uudet odottamattomat kehityskulut ja niihin varautuminen. 

Vaihtelevan tuotannon ja kulutuksen hallinta

Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen lisää väistämättä tarvetta hallita sekä vaihtelevaa tuotantoa että kulutusta. Myös jatkuvasti sähköä tuottavan ydinvoiman osuuden kasvu lisää kulutusjouston tarvetta. STN-energiahankkeissa on tarkasteltu kulutusjoustoa, vaihtelevan tuotannon ennakointia, uudenlaisia hallintajärjestelmiä ja liiketoimintamalleja. Sessiossa pohditaan, pystymmekö hallitsemaan kestävästi energiamarkkinoita, kulutusta ja tuotantoa sekä energiavarmuutta.  
 
Muuttuva lämmitys

Lämmitysjärjestelmä sähköistyy ja tästä sektorikytkennästä sähkön ja lämmön välillä tulee erinomainen mahdollisuus hallita vaihtelevaa sähköntuotantoa. Haasteena on rakennusten oman energiantuotannon ja varastoinnin, sekä kulutuksen ajoituksen säädön kytkeminen saumattomaksi osaksi kaupunkien lämmitysjärjestelmiä. Tässä sessiossa pohditaan, onnistuuko lämmityksen muuttaminen hiilineutraaliksi muuten kuin bioenergialla.
 
Liikenteen päästöjen radikaali vähentäminen
 
Päästökaupan ulkopuolisista aloista liikenne on yksi haasteellisimmista energiamurroksen kohteista. Polkuriippuvuus on suuri ja murros koskee suurta ihmisjoukkoa, mikä korostaa kysymyksiä ratkaisujen monistettavuudesta, skaalautuvuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Sessiossa kysytään, miten liikenteen päästöjä voi vähentää  asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja samalla varmistaa  oikeudenmukainen siirtymä.
 
Liiketoimintamahdollisuudet
 
Energiamurros on haaste, mutta samalla se tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Vahvuuksia, joille voimme rakentaa, ovat mm. toimivat sähkömarkkinat, hyvät sähkönsiirtoyhteydet, ICT-osaaminen ja Power-to-X -tutkimus. Sen vuoksi esimerkiksi hajautettu sähköntuotanto, kulutusjouston palvelut, energian varastointitekniikat ja synteettiset polttoaineet tuovat meille uusia mahdollisuuksia. Sessiossa keskustellaan miten Suomi voisi hyötyä energiamurroksesta ja rakentaa sen pohjalta uutta vientiä.
 
Paneeli: Varautuminen tuntemattomaan

Energiamurros ei ole riippumaton muista yhteiskunnallisista murroksista eikä immuuni niiden vaikutuksille. Myös energiajärjestelmiin voi tulla uusia murroksellisia elementtejä, jotka muuttavat kehityksen suuntaa. Sessiossa keskustellaan siitä, mihin kannattaa ja voidaan varautua siten, että voidaan varmistaa halutun energiamurroksen kehitys. Mitkä ovat silmällä pidettävät uudet teknologiset ratkaisut? Miten energiamarkkinat muuttuvat? Mitkä muut yhteiskunnalliset ratkaisut voivat pakottaa energiajärjestelmää uusiutumaan nopeammin?

Tarkennuksia webinaarin ohjelmaan ja aikatauluun luvassa pian. Merkitsethän päivämäärän nyt jo kalenteriisi! 

www.el-tran.fi
www.bcdcenergia.fi
www.smartenergytransition.fi

 

Tampereen yliopiston Johtajuussymposiumissa keskustellaan kestävästä energiasta ja huoltovarmuudesta

EL-TRAN-konsortio on mukana järjestämässä paneelikeskustelun teemasta ’Kestävä energia ja huoltovarmuus?’ Paneeli pidetään 9.9.2020 (klo 12:45-14:00). Se on osa Johtajuussymposiumia, jota voi seurata suorana lähetyksenä.

Väitös: Prosumerit osana energiajärjestelmää voivat edistää siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

Energiajärjestelmämme muuttuu vähitellen – tulevaisuudessa energian tuotannon tulisi perustua pääasiassa uusiutuviin energialähteisiin. Uudet teknologiat sekä lainsäädännön muutokset mahdollistavat myös kuluttajien osallistumisen energian tuotantoon, myyntiin ja varastointiin.

Ratkaisutori 17.3. on peruttu

Koronavirustilanteen kehittymisen johdosta olemme päättäneet perua talojen lämmitysratkaisuja käsittelevän tilaisuuden 17.3. klo 16 Leppävaaran Sellossa. Pahoittelemme tilannetta, mutta katsomme, että kirjastossa vierailee potentiaalisti riskiryhmiin kuuluvia eikä tilaisuuden järjestämiselle ei ole pakottavaa tarvetta juuri nyt. Välitäthän ystävällisesti tiedon perumisesta myös tilaisuudesta kiinnostuneille kollegoillesi.

EL-TRAN mukana Ratkaisutorilla 17.3. Sellon kirjastossa

Energiantuotantoon ja -kulutukseen liittyy monenlaisia huhuja ja myyttejä, mutta yhteiskunnallisten päätösten tulee perustua mahdollisimman paljon parhaimpaan käytettävissä olevaan tietoon. Strategisen tutkimuksen energiahankkeet (EL-TRAN, BCDC ja SET) ovat tunnistaneet joukon energiamurrokseen liittyviä väitteitä, joista keskustellaan viestintätoimisto Ellun Kanojen kanssa yhteistyössä kehitetyllä Ratkaisutorilla.