EL-TRAN-tutkimuskonsortio esittäytyy Eduskunnan pikkuparlamentissa ke 10.2. klo 9 -12

Professori Pami Aalto esittelee Siirtymä resurssitehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin sähköenergiajärjestelmään (EL-TRAN) -konsortion tutkimusta Eduskunnan pikkuparlamentissa keskiviikkona 10. helmikuuta.

Puheenvuoron otsikkona on -20 astetta, sähkön kulutushuippu – onko muuta tehtävissä kuin lisätä sähkön tuotantoa? Puheella halutaan kiinnittää huomiota Suomessa etsittävien sähköenergiajärjestelmää koskevien ratkaisuiden resurssitehokkuuteen.

Esimerkiksi sähkön tuotannon kulutuspiikkeihin voidaan vastata lisäämällä kulutuksen joustoa. Tämä voisi tarkoittaa muun muassa sitä, että sähköverkon ja rakennusten automatiikka säätelee kulutusta sähköyhtiön kanssa tehdyn palvelusopimuksen perusteella. Tällä hetkellä etäluettavien energiamittareiden tarjoama ohjauspotentiaali ei ole Suomessa täysimääräisesti käytössä.

EL-TRAN-hankkeen tehtävänä on ehdottaa kuka tekee mitä, jotta saamme vähästä enemmän. Hanke edistää siirtymää kohti resurssitehokkaampaa ja ilmastoneutraalimpaa sähköenergiajärjestelmää.

EL TRAN -konsortiota johtavan professori Aallon puheenvuoro on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston ja Valtioneuvoston kanslian TEAS-hankkeiden esittäytymistä. Tilaisuuteen on kutsuttu muun muassa tulevaisuus- ja sivistysvaliokunnat ja ministerityöryhmät.

EL-TRAN-hankkeesta tilaisuuteen osallistuu myös konsortion varajohtaja professori Pertti Järventausta Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Lisätietoja: Professori Pami Aalto,+358 (0)50 318 5952, pami.aalto@uta.fi Tampereen yliopisto http://www.uta.fi/jkk/pol/yhteystiedot/aalto.html

EL-TRAN -konsortio: https://el-tran.fi/

Strategisen tutkimuksen neuvosto: http://www.aka.fi/stn

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 9.2.2016