Research seminar on energy futures, transitions and sustainability

Professor Mert Bilgin (Medipol University, Istanbul, Turkey) will lecture on energy transitions and international relations on Thursday 29 September at the University of Tampere. The research seminar will be organized in collaboration by the EL-TRAN consortium and the Centre of Excellence on Russian Studies. 

Pohjoismaista yhteistyötä ja selkokieltä energiapolitiikkaan

EL-TRAN-konsortion uusin analyysi ”Pohjoismaiden energiapolitiikka 2030: hiilivapaampaan energiajärjestelmään osin yhdessä, osin eri polkuja pitkin” suosittelee pohjoismaista ja pohjoiseurooppalaista yhteistyötä ja energiapolitiikan arkipäiväistämistä tavoiteltaessa hiilivapaata energiajärjestelmää.

Analyysipaperi tarkastelee, mitä Norja, Suomi, Ruotsi ja Tanska tavoittelevat energiapolitiikassaan vuoteen 2030 mennessä. Ovatko tavoitteet yhteensopivia? Edesauttavatko ne pohjoismaista yhteistyötä? Mitä Suomi voi oppia muilta pohjoismailta?

EL-TRAN –tutkimushanke selvittää kansalaisten sekä energia-alan päättäjien ja asiantuntijoiden energiahuoltoa ja energiapolitiikkaa koskevia näkemyksiä

Suomalainen energiahuolto ja energiamarkkinat ovat muuttumassa nopeasti, mikä on seurausta monista tekijöistä, kuten Euroopan unionin Suomelle asettamista päästövähennystavoitteista, öljyn hinnan selvästä laskusta ja tuulivoiman ja aurinkoenergian osuuden voimakkaasta kasvusta energiantuotannossa. Samanaikaisesti energiakysymyksistä ja energiapolitiikasta käydään aktiivisesti yhteiskunnallista keskustelua.

Energiahuollon ja energiamarkkinoiden muuttuessa nopeasti tarvitaan tutkittua tietoa siitä, minkälaisia mahdollisuuksia energiapolitiikan eri sidosryhmät näkevät Suomen energiajärjestelmän kehittämisessä. Osana EL-TRAN –tutkimushanketta Tampereen yliopiston johdolla kerätään posti/internet-kyselyllä elo-syyskuun vaihteessa 2016 tietoa suomalaisten energiankäyttötavoista, halukkuudesta tehdä muutoksia omassa energiakäytössään sekä yleisemmin energiapolitiikkaa koskevista käsityksistä. Kysely on lähetetty 4000 18-75 –vuotiaalle suomalaiselle.

Resurssitehokkaampi sähköenergiajärjestelmä, mutta miten? Suomalaiset avaintoimijat vastaavat. Kommenttipuheenvuoron esittää kansanedustaja Antero Vartia

Strategisen Tutkimuksen Neuvoston rahoittama EL-TRAN-konsortio www.el-tran.fi järjestää tilaisuuden Suomen sähköenergiajärjestelmän ratkaisuista vuoteen 2030 mennessä Helsingissä torstaina 16.6. (Sokos Hotelli Presidentti, 3 krs., klo 9-12). Keskustelun pohjana ovat Tampereen yliopiston professori Pami Aallon johtaman tutkimusryhmän alustavat tulokset. Tutkimuksessa tarkastellaan ovatko Suomen sähköenergiajärjestelmän avaintoimijat ns. samalla pelikirjan sivulla. Mitkä ovat yhteiset nimittäjät ja/tai keskeiset jakolinjat? Millaisia eroja on haastateltujen valtionhallinnon, yritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajien parhaina pitämien ratkaisuiden välillä? Professori Aallon ryhmän tutkimus perustuu Q-metodologiaan, jossa vertaillaan systemaattisesti haastateltujen näkemyksiä tutkimusryhmän keräämästä laajasta väiteaineistosta.

Seminaari sähkömarkkinoiden murroksesta 11.5. Helsingissä

Sähkömarkkinoiden murros (Electricity market in distruption) -tutkimuseminaari pidetään 11. toukokuuta Helsingissä Suomen ympäristökeskuksen auditoriossa (Mechelininkatu 34 a, klo 10.30–17.00). Ohjelmassa on muun muassa keskusteluja ja lyhyitä alustuksia sähkömarkkinoiden haasteista ja sääntelystä.

SÄHKÖENERGIAJÄRJESTELMÄN TULEVAISUUSTYÖPAJA HELSINGISSÄ 9.3.

EL-TRAN-konsortio järjestää sähköenergiajärjestelmää käsittelevän tulevaisuustyöpajan Helsingissä 9.3. klo 13-16 (Hotelli Scandic Simonkenttä, sali Mansku).
Tilaisuuden tausta-aineistoina ovat EL-TRAN-konsortion politiikka-analyysi, jossa vertaillaan pohjoismaiden 2030-energiastrategioita sekä erillinen skenaarioaineisto. Skenaarioaineisto koostuu asiantuntijoiden näkemyksistä sähkön tuotanto-, siirto- ja kulutusjärjestelmään liittyen. Tarkasteluvuosina ovat vuodet 2030 sekä 2050. Skenaarioihin liittyvät väittämät on valmisteltu EL-TRAN -konsortiossa Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johdolla.

Tervetuloa!

KONFERENSSI KOKOAA KANSAINVÄLISET ENERGIA-ALAN ASIANTUNTIJAT JOENSUUHUN

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen Ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden keskus (CCEEL) järjestää kansainvälisen Energy Transitions -konferenssin Joensuun kampuksen Aurora-rakennuksessa 3.–4. maaliskuuta.

Neljättä kertaa järjestettävä konferenssi on yksi energiaoikeuden isoimpia tapahtumia Euroopassa. Konferenssin aikana kuullaan lähes kuusikymmentä esitystä energia-, ympäristö- ja oikeusalan asiantuntijoilta noin 20 maasta.

Kaksipäiväisen konferenssin teemoihin lukeutuvat muun muassa Euroopan unionin energialainsäädäntö ja -politiikka, uusiutuvat luonnonvarat, öljyntuotannon ja -etsinnän säätely, kansainvälisen energialainsäädännön kehitys sekä energiaoikeuden uudet teemat.

Tapahtuman pääpuhujiksi saapuvat oikeustieteen professori Angus Johnston Oxfordin yliopistosta Iso-Britanniasta sekä kansainvälisen öljy- ja maakaasuliiketoiminnan professori Andrey Konoplyanik Gubkin yliopistosta Venäjältä. Konoplyanik toimii myös Gazprom Export LLC -energiavientiyhtiön pääjohtajan neuvonantajana.

Konferenssiin osallistuu kansainvälisiä asiantuntijoita muun muassa Iso-Britanniasta, Saksasta, Espanjasta, Romaniasta, Ruotsista, Puolasta, Tšekistä, Italiasta, Sveitsistä, Unkarista, Turkista, Kiinasta, Australiasta, Etelä-Afrikasta, Arabiemiraateista, Nigeriasta ja Bangladeshista.

Yksi konferenssin rahoittajista on Siirtymä resurssitehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin sähköenergiajärjestelmään (EL-TRAN) –konsortio. johon myös Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos kuuluu. EL-TRAN –konsortion tutkimusta esittelee professori Pami Aalto (Tampereen yliopisto), joka puhuu aiheesta ”Sähköenergiajärjestelmän siirtymä ilman instituutioita? Pohjoismaiset energiapolitiikkasuunnitelmat vuoteen 2030 asti” (Transition of the Electric Energy System without Institutions? Nordic Energy Policy Planning up to 2030).

 

Konferenssin ohjelma on kokonaisuudessaan osoitteessa:

http://www.uef.fi/en/cceel/conferences

Lisätietoja:

Sirja-Leena Penttinen, yliopisto-opettaja, p. 050 911 6018, sirja-leena.penttinen(at)uef.fi

MITÄ SUOMI VOI OPPIA TANSKAN ENERGIAKÄÄNTEESTÄ? 17.12. KLO 14.45 PALACESSA

Professori BENJAMIN K. SOVACOOL (Aarhusin ja Sussexin yliopistot) puhuu aiheesta /The Nordic Energy Transition: What lessons for Finnish energy analysts?/ Helsingissä torstaina 17.12.

Klo 14.45 Ravintola Palacessa (Union-sali, Eteläranta 10) alkavan tilaisuuden järjestää EL-TRAN -tutkimuskonsortio. EL-TRAN etsii ratkaisuja uusiin politiikkaongelmiin, jotka aiheutuvat siirtymisestä resurssitehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin sähköenergiajärjestelmään siirtymän alkuvaihe on Suomessa meneillään.

EL-TRAN – /Transition to a resource efficient and climate neutral electricity system/ – on yksi Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamista hankkeista. Sitä johtaa professori PAMI AALTO Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta.

AIKATAULU TORSTAINA 17.12.
Klo 14.15 – 14.45 kahvitarjoilu
Klo 14.45 – 16.00 professori BENJAMIN K. SOVACOOLIN esitys: The Nordic Energy Transition: What lessons for Finnish energy analysts? Kommenttipuheenvuoro: ylitarkastaja TATU PAHKALA, työ- ja elinkeinoministeriö
klo 16.00 – 16.30 professori Benjamin K. Sovacool ja professori Pami Aalto tiedotusvälineiden haastateltavissa

Professori Sovacool aloitti brittiläisen Sussexin yliopiston energiapolitiikan professorina marraskuussa 2015. Hän toimii samanaikaisesti myös yhteiskuntatieteiden professorina Aarhusin yliopistossa Tanskassa. Sovacool tutkii energiapolitiikkaa, ympäristöasioita sekä tiede- ja teknologiapolitiikkaa. Hän on julkaissut kymmeniä kirjoja, muun muassa /The Dirty Dilemma: What’s Blocking Clean Power in the United States/ (2008); /The National Politics of Nuclear Power/ (2011); /Climate Change and Global Energy Security/ (2011) ja yli 250 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia.

EL-TRAN-tutkimuskonsortion työ tukee siirtymistä resurssitehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin sähköenergiajärjestelmään. Hankkeessa hahmotetaan kokonaiskuvaa siitä, miten eri osa-alueiden (energiantuotanto, verkko ja kulutus) erityiskysymykset vaikuttavat toisiinsa. Tutkijat tarkastelevat, mitä resurssitehokkuus varsinaisesti tarkoittaa tämän energiasiirtymän yhteydessä, mitä monimutkaisia politiikkaongelmia se aiheuttaa ja kuinka niihin pitäisi vastata.

– Tutkimme energiapolitiikan toimijoita, heidän intressejään ja kognitiivisia tulkintakehyksiään, Suomen sähköenergiajärjestelmään vaikuttavia trendejä ja rakenteita, erilaisia uusiutuvan energian ratkaisuja sekä mahdollisuuksia optimoida sähköenergiajärjestelmä toteuttamaan toimijoiden intressit, kertoo professori Pami Aalto.

– Muotoilemme vaatimukset suomalaisille energiapolitiikan toimijoille energiasiirtymän toteuttamiseksi ja laadimme julkisen sektorin toimijoille tiekartan prosessin tukemiseksi, Aalto jatkaa.

Tutkijat selvittävät muun muassa vastauksia näihin kysymyksiin: Millä ehdoilla energian tuottajat ovat valmiita investoimaan enemmän aurinkoenergiaan? Kuinka verkon ylläpitäjät ja kehittäjät varautuvat tähän ja mahdolliseen uusiutuviin resursseihin nojaavien ’energiasaarekkeiden’ syntyyn? Ovatko kuluttajat valmiita vuokraamaan verkkopistokkeeseen kytkettyä sähköautonsa akkua energiavarastoksi sähkön huippukulutusta tasaamaan? Kuinka lainsäätäjän pitäisi huomioida kerrostaloyhtiö aurinkosähkön myyjänä?

Professori Pami Aalto on aiemmin tutkinut muun muassa EU:n, Venäjän ja Kaakkois-Aasian energiapolitiikkaa sekä arktisia energiakysymyksiä ja vertaillut pohjoismaiden tulevaisuuden strategioita vuoteen 2030.

LISäTIETOJA:

Professori Pami Aalto,+358 (0)50 318 5952, pami.aalto(a)uta.fi
http://www.uta.fi/jkk/pol/yhteystiedot/aalto.html

Professori Benjamin K. Sovacool:
http://www.sussex.ac.uk/profiles/373957

Strategisen tutkimuksen neuvosto:
http://www.aka.fi/fi/akatemia/stn/

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 14.12.2015