Energia-aiheinen tulevaisuuden tutkimuksen ”Energizing Futures: Sustainable Development and Energy in Transition” -konferenssi Tampereella kesäkuussa 2018

Seuraava järjestyksessä 19. tulevaisuudentutkimuksen konferenssi ”Futures Conference” pidetään 13.–14. kesäkuuta 2018 Tampereella, Puisto-tornissa. Tulevana vuonna tämä vuosittainen konferenssi keskittyy kestävän kehityksen ja energiakysymysten tulevaisuuteen otsikolla ”Energizing Futures. Sustainable Development and Energy in Transition”.

Energia-alan päättäjien ja kansalaisten asenteellinen etäisyys on supistunut vuosina 2007–2016

Energia-alan päättäjät ja asiantuntijat eivät voi elää ”omassa kuplassaan”, koska kansalaisten energia-asenteet rajaavat poliittisten päätöksentekijöiden liikkumatilaa energiapolitiikassa. Uutta energiateknologiaa ei saada käyttöön kotitalouksissa, mikäli kansalaisilla ei ole siihen asenteellista valmiutta, toteaa professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta.

Markkinalähtöisyys ja liikenne yhdistävät pohjoismaisia energianäkökulmia – Suhtautuminen energian toimitusvarmuuteen erottaa suomalaiset muista

Tampereen yliopiston tutkijat ovat tunnistaneet kolme pohjoismaisia asiantuntijoita yhdistävää näkökulmaa, joiden pohjalta voidaan suunnitella yhteistyötä pyrittäessä kohti resurssitehokkaampaa ja ilmastoneutraalimpaa sähköenergiajärjestelmä vuoteen 2030 mennessä.

Osa voimalaitoksen savukaasun hiukkasista syntyy vasta ilmakehässä

Kivihiilivoimalaitoksen savukaasun hiukkasmäärä yllätti tutkijat vähäisyydellään. Samassa tutkimuksessa selvisi, että päästöjen pienimmät hiukkaset syntyvät vasta ilmakehässä.

Kivihiilivoimalaitoksen ilmakehäpäästöjen laatu riippuu ratkaisevasti voimalaitoksen savukaasun puhdistuksesta, mutta myös ilmakehän prosesseilla on vaikutusta, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Kivihiilivoimalaitoksen ilmakehäpäästöjä sekä puupellettien ja kivihiilen yhteispolttoa tutkittiin laajassa hankkeessa, jossa yhdistettiin alan huippuosaamista sekä tieteellisestä että teollisesta näkökulmasta. Mukana olivat Tampereen teknillisen yliopiston aerosolifysiikan tutkimusyksikkö, Ilmatieteen laitos, Metropolia, VTT, Tampereen yliopisto, Helen Oy, Valmet Oy ja Dekati Oy.

Kansalaiset mukaan ja siirtotariffit tehopohjaisiksi: EL-TRAN mukana Vaasa Energy Week -tapahtumassa maaliskuussa

EL-TRAN-konsortio osallistuu 22. maaliskuuta Vaasa Energy Week -tapahtumaan. Konsortio järjestää keskustelun Suomen sähkömarkkinoiden sääntelystä tulevaisuudessa. EL-TRAN-konsortiosta puhujina ovat professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta, professori Pertti Järventausta Tampereen teknisestä yliopistosta ja professori Kim Talus Itä-Suomen yliopistosta.

Kysyntäjouston toteuttamiseen kiinteistöissä tarvitaan kansallisia politiikkatavoitteita

Rakennukset käyttävät merkittävän osan energian loppukulutuksesta Suomessa. Rakentamisen aikana tehtävillä ratkaisuilla onkin suuri vaikutus siihen, miten rakennusten käyttö saadaan sovitettua yhteen meneillään olevaan energiamurrokseen. EL-TRAN-konsortion julkaisema uusi analyysi tarkastelee edellytyksiä kysyntäjouston toteutumiselle kiinteistössä.

Energia-alan konferenssi Joensuussa maaliskuussa

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen Ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden keskus (CCEEL) järjestää kansainvälisen Energy Transitions -konferenssin Joensuussa 9.–10. maaliskuuta. Konferenssi järjestetään nyt viidettä kertaa. Osallistujiksi odotetaan noin 70 eri alojen asiantuntijaa yli 30:stä eri valtiosta. EL-TRAN-konsortio on yksi konferenssin rahoittajista.

Suomen sähköjärjestelmässä riittää tehoja joulusaunaan

Suomen sähkötehopiikin muodostumista on arvioitu ensimmäistä kertaa. Tammikuun 7. päivänä 2016 klo 17 Suomen sähköjärjestelmää koetteli tehopiikki, jossa sähkönkulutuksen tuntikeskiteho nousi uuteen ennätykseen, yli 15 100 MW:iin.

Tampereen yliopiston johtaman EL-TRAN-tutkimuskonsortion julkaisemassa analyysissa esitetään ensimmäinen arvio sähkötehon tarpeen muodostumisesta tammikuun tehopiikissä. Tällä hetkellä mikään taho Suomessa ei tiedä tarkasti, kuinka tehopiikki muodostuu. Hetkellisen energiankäytön eli tehon hallinta on tärkeää, koska pahimmillaan tehopula saattaisi aiheuttaa vakavan sähkön jakeluhäiriön ja siten vaikeuksia yhteiskunnan keskeisille toiminnoille.