EL-TRAN mukana Ratkaisutorilla 17.3. Sellon kirjastossa

Energiantuotantoon ja -kulutukseen liittyy monenlaisia huhuja ja myyttejä, mutta yhteiskunnallisten päätösten tulee perustua mahdollisimman paljon parhaimpaan käytettävissä olevaan tietoon. Strategisen tutkimuksen energiahankkeet (EL-TRAN, BCDC ja SET) ovat tunnistaneet joukon energiamurrokseen liittyviä väitteitä, joista keskustellaan viestintätoimisto Ellun Kanojen kanssa yhteistyössä kehitetyllä Ratkaisutorilla.

Väitös: Biomassa mahdollistaa kustannustehokkaan energiantuotannon tasapainotuksen

Tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto ovat nopeimmin kasvavia energiantuotantomuotoja maailmassa. Niiden ongelmana on kuitenkin tuotannon vaihtelu vallitsevan säätilan mukaan. DI, FM Anna Pääkkönen tutki väitöskirjassaan biomassan mahdollisuuksia energiantuotannon tasapainottamisessa. Biomassa tarjoaa tuotannon vaihteluun uusituvan ja kustannustehokkaan vaihtoehdon, joka on otettavissa käyttöön heti.

Uusien pientalojen energiankulutus pienenee, mutta sähkötehovaihtelut ja -huiput kasvavat – tutkimus peräänkuuluttaa resurssitehokkuutta

Pientaloilla on merkittävä rooli Suomen sähköenergian käytössä. Energiatehokkuussääntely on pienentänyt uusien pientalojen energiantarvetta, mutta tehovaihtelut ja sähkötehohuiput ovat jopa kasvaneet. Samaan aikaan siirtyminen päästöttömiin, mutta enemmän sääriippuviin tuotantomuotoihin on tuonut mukanaan tarpeen kysyntäjoustolle. Tämä edellyttää kulutuspään sähkön hetkittäisen energiakäytön eli tehoprofiilin tuntemisesta, mutta myös kulutuksen hallintaa ja ohjaamista.

Sähköautojen yleistyminen edellyttää teknologiaa, kannustimia ja perinteisten sektorirajojen ylittämistä

Liikenteen sähköistäminen on yksi keskeinen keino vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Sähköautojen määrän tulisi kuitenkin moninkertaistua nykyisestä, jotta päästövähennykset toteutuisivat. Tampereen yliopiston EL-TRAN-hankkeen tutkijat vertailevat uudessa artikkelissa Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan sähköautopolitiikkakeinoja, joiden avulla muutosta voidaan nopeuttaa.

Sähkön varastointi edistää aurinkosähkön pientuotantoa

Aurinkosähkö on varteenotettava osaratkaisu Suomen siirtyessä ilmastoneutraalimpaan ja resurssitehokkaampaan energiajärjestelmään. Aurinkosähkö on pitkällä aikavälillä kannattava investointi kiinteistöön jo nykyisin. Jos sähkön hinnat nousevat, jo asennettujen järjestelmien kannattavuus kasvaa entisestään. Lisäksi mahdollisesti laskevat aurinkopaneelien hinnat lisäävät uusien asennettavien järjestelmien kannattavuutta.

Hallitusohjelmalla vauhtia rakennusten puhtaisiin energiaratkaisuihin

Suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten energia-alan tutkijat ja asiantuntijat ovat julkaisseet toimenpide-ehdotuksia, joilla tuleva hallitus voi vauhdittaa rakennusten puhtaita energiaratkaisuja. Yliopettaja Pirkko Harsia Tampereen ammattikorkeakoulusta ja professori Pertti Järventausta Tampereen yliopistosta olivat EL-TRAN-hankkeesta mukana laatimassa ehdotuksia, jotka sisältävät useita eri sidosryhmiä koskevia toimenpiteitä.

Väitös: Vähähiiliseen energiajärjestelmään siirtyminen on mahdollista

VTM Teresa Haukkala tarkastelee organisaatioiden ja johtamisen tieteenalan väitöskirjassaan vähähiiliseen energiajärjestelmään siirtymisen haasteita erityisesti aurinkosähkön käyttöönoton näkökulmasta Suomessa. Tutkimus käsittelee energiatransitioita historiasta nykypäivään ja esittelee myös mahdollisia vaihtoehtoja tulevaisuuden energiajärjestelmälle. Parhaillaan Haukkala työskentelee tutkijana EL-TRAN-hankkeessa Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Aiemmin Haukkala on työskennellyt myös Aalto-yliopistossa.

Strategisen tutkimuksen politiikkasuosituksia

Strategisen tutkimuksen hankkeiden laatimat uusimmat politiikkasuositukset löytyvät nyt strategisen tutkimuksen verkkosivuilta.

Politiikkasuositukset eli ns. policy briefit tarjoavat päättäjille ja muille tutkitun tiedon hyödyntäjille uusimpaan tutkimustietoon perustuvia ratkaisuja yhteiskuntamme ajankohtaisiin kysymyksiin tiiviissä ja selkeässä muodossa.