Sähkön varastointi edistää aurinkosähkön pientuotantoa

Aurinkosähkö on varteenotettava osaratkaisu Suomen siirtyessä ilmastoneutraalimpaan ja resurssitehokkaampaan energiajärjestelmään. Aurinkosähkö on pitkällä aikavälillä kannattava investointi kiinteistöön jo nykyisin. Jos sähkön hinnat nousevat, jo asennettujen järjestelmien kannattavuus kasvaa entisestään. Lisäksi mahdollisesti laskevat aurinkopaneelien hinnat lisäävät uusien asennettavien järjestelmien kannattavuutta.

Hallitusohjelmalla vauhtia rakennusten puhtaisiin energiaratkaisuihin

Suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten energia-alan tutkijat ja asiantuntijat ovat julkaisseet toimenpide-ehdotuksia, joilla tuleva hallitus voi vauhdittaa rakennusten puhtaita energiaratkaisuja. Yliopettaja Pirkko Harsia Tampereen ammattikorkeakoulusta ja professori Pertti Järventausta Tampereen yliopistosta olivat EL-TRAN-hankkeesta mukana laatimassa ehdotuksia, jotka sisältävät useita eri sidosryhmiä koskevia toimenpiteitä.

Väitös: Vähähiiliseen energiajärjestelmään siirtyminen on mahdollista

VTM Teresa Haukkala tarkastelee organisaatioiden ja johtamisen tieteenalan väitöskirjassaan vähähiiliseen energiajärjestelmään siirtymisen haasteita erityisesti aurinkosähkön käyttöönoton näkökulmasta Suomessa. Tutkimus käsittelee energiatransitioita historiasta nykypäivään ja esittelee myös mahdollisia vaihtoehtoja tulevaisuuden energiajärjestelmälle. Parhaillaan Haukkala työskentelee tutkijana EL-TRAN-hankkeessa Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Aiemmin Haukkala on työskennellyt myös Aalto-yliopistossa.

Strategisen tutkimuksen politiikkasuosituksia

Strategisen tutkimuksen hankkeiden laatimat uusimmat politiikkasuositukset löytyvät nyt strategisen tutkimuksen verkkosivuilta.

Politiikkasuositukset eli ns. policy briefit tarjoavat päättäjille ja muille tutkitun tiedon hyödyntäjille uusimpaan tutkimustietoon perustuvia ratkaisuja yhteiskuntamme ajankohtaisiin kysymyksiin tiiviissä ja selkeässä muodossa.

Tulevaisuuden energiamarkkinoilla bioenergia kilpailee sääriippuvaisen sähköntuotannon kanssa: uusi hallitus joutuu pohtimaan bioenergian roolia

Bioenergian käytön lisääminen oli Sipilän hallituksen energia- ja ilmastopolitiikan keskiössä. Kevään eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen tulee muodostaa siihen oma kantansa. EL-TRAN-hankkeen tuoreessa analyysissa bioenergian roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa tarkastellaan kahdenkymmenen suomalaisen metsä- tai bioenergia-alan avaintoimijan haastatteluiden pohjalta.

EL-TRAN osallistuu Ratkaisuja tieteestä -vuositapahtumaan 14.2. Helsingissä

Strategisen tutkimuksen vuositapahtuma Ratkaisuja tieteestä järjestetään torstaina 14.2. Finlandia-talossa Helsingissä (klo 9-16). Päivä tarjoaa tutkimukseen perustuvia ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin ja tietoa päätöksenteon tueksi. Professori Pertti Järventausta Tampereen yliopiston EL-TRAN-hankkeesta osallistuu iltapäivän keskusteluun, jossa etsitään ratkaisuja aiheeseen ”Ilmastonmuutos, luonnonvarat ja energia”. Järventausta puhuu energiaturvallisuudesta uusiutuvien energialähteiden maailmassa.

Raskaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt kuriin kotimaisella biokaasulla

Suuri osa Suomen raskaasta tieliikenteestä voitaisiin siirtää kotimaisista raaka-aineista tuotetulla biokaasulla kulkevaksi. Kohdistamalla kaikki teknisesti ja taloudellisesti kerättävissä oleva raaka-aine liikennekäyttöön on kotimaisella biokaasulla mahdollista kattaa yli 40 % raskaan tieliikenteen energiankulutuksesta. Jo pienemmilläkin määrillä on mahdollista ylläpitää koko kotimainen kaupunkibussi- ja linja-autoliikenne. EL-TRAN-hankkeen tuore analyysi selvittää biokaasun potentiaalia.

Savukaasun puhdistus ja ilmakehän olosuhteet määrittävät voimalaitoksen hiukkaspäästöt

Kivihiilivoimalaitoksissa käytössä olevat savukaasun puhdistusjärjestelmät määrittävät, kuinka paljon ja millaisia hiukkasia ilmakehään vapautuu. Fanni Myllärin väitöskirjassa tehdyissä mittauksissa selvisi, että uusia hiukkasia muodostuu vielä ilmakehässä. Tutkimus parantaa merkittävästi ymmärrystä kivihiilen polton ilmakehävaikutuksista.

Sähköautojen määrä kasvuun paremmilla kuluttajakannusteilla

Liikenne yhdessä energiantuotannon kanssa on suurin ilmastonmuutokseen vaikuttava kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja Suomessa. Yksi keino vähentää liikenteen päästöjä on sähköisen liikenteen edistäminen. Suomen energia- ja ilmastostrategia asettaa tavoitteeksi 250 000 sähköautoa (täyssähköautot, ladattavat hybridit ja vetyautot) vuoteen 2030 mennessä.

Tähän tavoitteeseen ja jopa suurempaankin määrään pääsy edellyttää vahvaa keinopalettia. EL-TRAN-hankkeen uudessa analyysissa vertaillaan pohjoismaisia sähköautopolitiikkatoimia ja esitetään suosituksia Suomen sähköautopolitiikan edistämiseksi.

Globaali bioenergiatalous –tutkijatapaaminen Helsingissä 15.8.2018

Bioenergiatalouteen liittyvät kysymykset ovat keskeisessä asemassa, kun tarkastellaan siirtymistä energiajärjestelmään, jossa ei käytetä fossiilisia polttoaineita. Suomessa asiaa on usein tarkasteltu kansallisena kysymyksenä, mutta kysymys on globaali ja liittyy laajasti luonnonvarojen ja biomassojen käyttöön.