EL-TRAN on julkaissut tiekartan ilmastoneutraaliin sähköenergiajärjestelmään siirtymiseksi

Miten Suomesta saadaan ilmastoneutraali vuoteen 2035 mennessä? Miten saamme lisättyä uusiutuvan energian tuotantoa tarpeeksi? Millä keinoin pääsemme eroon liikenteen ja lämmityksen päästöistä? Entä millainen rooli kuluttajilla on tulevaisuuden sähköjärjestelmässä?

The EL-TRAN consortium has published a book on accelerating the energy transition

After extensive interdisciplinary research on how to manage the energy transition – and ultimately achieve a climate neutral electric energy system – the EL-TRAN consortium has collected its most prominent findings in a book entitled Electrification: Accelerating the Energy Transition (edited by Pami Aalto).

Vaihtelevaan uusiutuvaan tuotantoon perustuva energiajärjestelmä edellyttää joustokapasiteettia ja Varmistuksia energian riittävyydestä

Analyysin tulokset osoittavat, että sähköenergiajärjestelmän kehitystä vahvasti uusiutuvaan vaihtelevaan tuotantoon perustuvaksi ei voida toteuttaa pelkästään uusiutuvan vaihtelevan tuotannon määrää kasvattamalla, vaan samanaikaisesti tulee kehittää järjestelmän joustokapasiteettia, arvioitava sähkömarkkinoiden joustokykyä tulevaisuudessa ja pitää huolta energian riittävyydestä kaikissa tilanteissa.

Biokaasun rooli tulisi nähdä nykyistä laajemmin

Biokaasun mahdollisuuksia käsitellään Suomessa aiempaa monipuolisemmin, mutta käytännön politiikassa muutos ei vielä ole näkynyt, esittää tuore opinnäytetyö. Tutkija Kalle Aro analysoi opinnäytetyössään biokaasun roolia Suomen energia- ja ilmastopolitiikassa vuosina 2001–2016. Aro on työskennellyt tutkijana Tampereen yliopiston koordinoimassa ja Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa EL-TRAN-hankkeessa.

Mallinnus auttaa siirtymään resurssitehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin sähköjärjestelmään

Energiajärjestelmän muokkaaminen ilmastoneutraaliksi edellyttää fossiiliseen hiileen perustuvan energiantuotannon korvaamista uusiutuvalla, mieluiten kokonaan hiilivapaalla energiantuotannolla. Tällä hetkellä tuuli- ja aurinkovoima ovat suosituimmat vaihtoehdot hiilipohjaisen energiantuotannon korvaajiksi. Säästä riippuva vaihteleva energiantuotanto aiheuttaa energiajärjestelmälle suuria haasteita, koska sähköjärjestelmä itsessään ei varastoi energiaa, ja tuotannon ja kulutuksen on oltava joka hetki tasapainossa. Säädettävän energiantuotannon korvaaminen vaihtelevalla sääriippuvalla tuotannolla aiheuttaa koko sähköjärjestelmän toimintaan systeemisiä muutoksia tuotannosta siirron ja jakelun kautta kulutukseen. Mallinnus ja simulointi ovat menetelmiä, joilla voidaan tutkia näitä vaikutuksia.

Kuinka sähköjärjestelmästä voidaan tehdä ilmastoneutraalimpi? Energiajärjestelmän haasteet ja mahdollisuudet -webinaari esitteli vastauksia

EL-TRAN-hankkeen tutkijat esittelivät tutkimustuloksia ”Energiajärjestelmän haasteet ja mahdollisuudet”-webinaarissa, jonka järjestivät EL-TRAN, BCDC Energia ja Smart Energy Transition -energiahankkeet. Hankkeita rahoittaa Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.

How do Nordic stakeholders view policy options needed to achieve the ambitious energy transition targets?

The latest EL-TRAN policy brief “Nordic stakeholder views on how to develop the energy system by 2030” discusses how Nordic stakeholders view preferred combinations of policy options and technical solutions needed to achieve the ambitious energy transition targets of the Nordic states. The Nordic states aim for a 100% decarbonization of their energy system by 2050, with each state having also national GHG emission reduction and renewable energy targets.