Markkinalähtöisyys ja liikenne yhdistävät pohjoismaisia energianäkökulmia – Suhtautuminen energian toimitusvarmuuteen erottaa suomalaiset muista

Tampereen yliopiston tutkijat ovat tunnistaneet kolme pohjoismaisia asiantuntijoita yhdistävää näkökulmaa, joiden pohjalta voidaan suunnitella yhteistyötä pyrittäessä kohti resurssitehokkaampaa ja ilmastoneutraalimpaa sähköenergiajärjestelmä vuoteen 2030 mennessä.

Osa voimalaitoksen savukaasun hiukkasista syntyy vasta ilmakehässä

Kivihiilivoimalaitoksen savukaasun hiukkasmäärä yllätti tutkijat vähäisyydellään. Samassa tutkimuksessa selvisi, että päästöjen pienimmät hiukkaset syntyvät vasta ilmakehässä.

Kivihiilivoimalaitoksen ilmakehäpäästöjen laatu riippuu ratkaisevasti voimalaitoksen savukaasun puhdistuksesta, mutta myös ilmakehän prosesseilla on vaikutusta, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Kivihiilivoimalaitoksen ilmakehäpäästöjä sekä puupellettien ja kivihiilen yhteispolttoa tutkittiin laajassa hankkeessa, jossa yhdistettiin alan huippuosaamista sekä tieteellisestä että teollisesta näkökulmasta. Mukana olivat Tampereen teknillisen yliopiston aerosolifysiikan tutkimusyksikkö, Ilmatieteen laitos, Metropolia, VTT, Tampereen yliopisto, Helen Oy, Valmet Oy ja Dekati Oy.

Kansalaiset mukaan ja siirtotariffit tehopohjaisiksi: EL-TRAN mukana Vaasa Energy Week -tapahtumassa maaliskuussa

EL-TRAN-konsortio osallistuu 22. maaliskuuta Vaasa Energy Week -tapahtumaan. Konsortio järjestää keskustelun Suomen sähkömarkkinoiden sääntelystä tulevaisuudessa. EL-TRAN-konsortiosta puhujina ovat professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta, professori Pertti Järventausta Tampereen teknisestä yliopistosta ja professori Kim Talus Itä-Suomen yliopistosta.

Kysyntäjouston toteuttamiseen kiinteistöissä tarvitaan kansallisia politiikkatavoitteita

Rakennukset käyttävät merkittävän osan energian loppukulutuksesta Suomessa. Rakentamisen aikana tehtävillä ratkaisuilla onkin suuri vaikutus siihen, miten rakennusten käyttö saadaan sovitettua yhteen meneillään olevaan energiamurrokseen. EL-TRAN-konsortion julkaisema uusi analyysi tarkastelee edellytyksiä kysyntäjouston toteutumiselle kiinteistössä.

Energia-alan konferenssi Joensuussa maaliskuussa

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen Ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden keskus (CCEEL) järjestää kansainvälisen Energy Transitions -konferenssin Joensuussa 9.–10. maaliskuuta. Konferenssi järjestetään nyt viidettä kertaa. Osallistujiksi odotetaan noin 70 eri alojen asiantuntijaa yli 30:stä eri valtiosta. EL-TRAN-konsortio on yksi konferenssin rahoittajista.

Suomen sähköjärjestelmässä riittää tehoja joulusaunaan

Suomen sähkötehopiikin muodostumista on arvioitu ensimmäistä kertaa. Tammikuun 7. päivänä 2016 klo 17 Suomen sähköjärjestelmää koetteli tehopiikki, jossa sähkönkulutuksen tuntikeskiteho nousi uuteen ennätykseen, yli 15 100 MW:iin.

Tampereen yliopiston johtaman EL-TRAN-tutkimuskonsortion julkaisemassa analyysissa esitetään ensimmäinen arvio sähkötehon tarpeen muodostumisesta tammikuun tehopiikissä. Tällä hetkellä mikään taho Suomessa ei tiedä tarkasti, kuinka tehopiikki muodostuu. Hetkellisen energiankäytön eli tehon hallinta on tärkeää, koska pahimmillaan tehopula saattaisi aiheuttaa vakavan sähkön jakeluhäiriön ja siten vaikeuksia yhteiskunnan keskeisille toiminnoille.

Ovatko suomalaiset valmiita muuttamaan energiankulutustaan? EL-TRAN-konsortion vuorovaikutuspaneeli pe 16.12. Helsingissä

EL-TRAN-konsortion vuorovaikutuspaneeli keskustelee suomalaisten valmiudesta muuttaa energiankulutustottumuksiaan. Kysymme myös miten kansalaiset ovat varautuneita Suomessa meneillään olevan energiasiirtymän mukanaan tuomiin muutoksiin. EL-TRAN –konsortion aiemmin julkaisema tutkimus (Lehtonen ym. 2016; kts. analyysit sivu) osoitti, että asiantuntijat ovat valmiita pitkälle meneviin muutoksiin Suomen sähköenergiajärjestelmässä vuotta 2030 kohti liikuttaessa, mutta ovatko kansalaiset?

Suomalaiset eivät lämpene sähköautoille – miten kiinnostus sytytetään?

Valtioneuvosto valmistelee Suomen uutta energia- ja ilmastostrategiaa, jossa sähköautot ovat yksi keino vähentää henkilöautoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Sähköautojen määrän tulisi kasvaa merkittävästi tulevina vuosina, jotta tavoiteltuihin päästövähennyksiin päästäisiin. Liikenne- ja viestintäministeriön perusennusteen mukaan vuonna 2030 Suomessa olisi noin 120 000 sähköautoa. Tavoite on vielä kaukana. Vuoden 2016 syyskuussa Suomessa oli 774 täyssähköautoa ja 1933 ladattavaa hybridiautoa. Tällä hetkellä sähköautoja ennakoidaan rekisteröitävän vuodessa noin 1350 kappaletta. Kansainvälisessä vertailussa Suomi onkin sähköautoilun kehitysmaa.

Asiantuntijat: Suomen energiajärjestelmää uudistettava rohkeasti päästötavoitteiden ehdoilla

EL-TRAN -konsortio selvitti, millaisia näkemyksiä suomalaisilla avaintoimijoilla on Suomen energiajärjestelmän kehittämisestä kuljettaessa kohti vuotta 2030. Vuosi 2030 on luonteva aikahorisontti, koska Suomen seuraava, vuonna 2017 julkaistava energia- ja ilmastostrategia ulottuu vuoteen 2030. Myös EU on asettanut Suomea koskevia 2030-tavoitteita.