Kohti sähkömarkkinamallia 2.0 -keskustelupaperi ja blogisarja

EL-TRAN analyysit: