EL-TRAN-hanke (2015–2021) tutki Suomen siirtymää ilmastoneutraaliin sähköenergiajärjestelmään. Monitieteinen tutkimushanke toteutettiin Tampereen yliopiston johdolla. Hankkeen rahoitti Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Suomen energiasiirtymää tutkittiin varsin monipuolisella kokoonpanolla yhdistellen erilaisia näkökulmia ja eri tieteenalojen osaamista. Tampereen yliopistosta projektiin osallistui mm. politiikan, sähkötekniikan, aerosolifysiikan sekä ympäristö- ja automaatiotekniikan tutkijoita. Hankkeessa mukana oli myös Itä-Suomen yliopiston Euroopan energialainsäädännön tutkimusryhmä ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen soveltavan ennakointitutkimuksen ryhmä. Tampereen ammattikorkeakoulusta EL-TRAN:iin osallistui talotekniikan sekä älykkäiden siirtojärjestelmien ja energian tuotannon tutkijoita. VTT:n tutkijat puolestaan toivat projektiin riskienhallinnan, älykkään energian ja järjestelmäintegraation asiantuntemusta. Näitä hyvin erilaisia osaamisalueita yhdistämällä EL-TRAN pystyi tarkastelemaan Suomen ilmastoneutraalia sähköistymistä sekä kokonaisvaltaisesti että yksityiskohtaisesti – ja samalla osana maailmanlaajuista energiamurrosta.

Hankkeen päätteeksi EL-TRAN-konsortio kokosi tutkimustuloksiaan yhteen kolmessa julkaisussa:

Videolla Puhtaan sähkön älyverkko havainnollistetaan tuloksia yleistajuisesti piirrosten avulla (ks. https://youtu.be/5KStdHsUEq8).

Toimintasuunnitelmassa Tiekartta ilmastoneutraaliin sähköenergiajärjestelmään annetaan yleistajuiset askelmerkit ilmastoneutraalin energiasiirtymän toteuttamiseen Suomessa (ks. https://publications.vtt.fi/pdf/technology/2021/T397.pdf).

Kirjassa Electrification: Accelerating the Energy Transition puolestaan syvennytään tieteellisesti energiamurroksen nopeuttamiseen (ks. https://www.elsevier.com/books/electrification/aalto/978-0-12-822143-3).

EL-TRAN-konsortio haluaa kiittää vuorovaikutuskumppaneitaan yhteistyöstä vuosien varrella – kiitokset hedelmällisistä keskusteluista ja tutkimustyömme tukemisesta! Työmme energiasiirtymän parissa jatkuu tulevissa hankkeissa.