24.3. klo 15–17 Kuinka energia- ja maankäyttöasiat ratkaistaan isoissa kunnissa?

Paikka https://www.enchant.fi/syke/tiede-kohtaa-kuntavaalit

Ilmoittautuminen Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua

Suurissa kunnissa energian tuotanto ja kulutus ovat tärkeitä kysymyksiä kuntalaisille, taloyhtiöille ja kunnissa toimiville yrityksille. Yleiset ilmastotavoitteet puoltavat polttoon perustuvan energiantuotannon vähentämistä sekä energiatehokkuuden vahvistamista, mutta mitkä ovat kunnan mahdollisuudet edistää tällaista kehitystä? Energiantuotanto ja kulutus liittyvät myös maankäyttöön ja maankäytön suunnitteluun. Energiakysymysten ratkaisut ovat kauaskantoisia ja kunnat toimet ja päätökset voivat viedä kehitystä hyvin eri suuntiin. Tilaisuudessa keskustellaan tuoreiden tutkimustulosten valossa siitä, mitä näkökulmia on tärkeää nostaa esille kunnan päätöksenteossa ja mihin toimiin kunnat voivat ryhtyä myönteisen energiamurroksen edistämiseksi ja kunnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Keskustelun moderaattorina toimii Hanna Säntti.

Keskustelunaiheet:

 1. Miten sovittaa yhteen maankäyttöpolitiikka ja energiamurroksen vaatimukset?
  Keskustelijat: professori Seppo Junnila, SmartLand ja Mia Haglund (Vas.) Helsinki
 2. Kuinka kunnat voivat edistää uusia lämmitysratkaisuja ja rakennusten energiatehokkuutta?
  Keskustelijat: tutkija Jani Lukkarinen, SET ja Tiina Rytky (SDP), HelsinkI
 3. Kunnat ja sähköautojen älykäs lataus.
  Keskustelijat: Tutkija Joni Markkula, EL-TRAN ja Marko Hamilo (PS), Helsinki
 4. Kuntien keinot edistää vähähiilisyyskehitystä
  Keskustelijat: professori Armi Temmes, SET ja Tiina Elo, (Vihr.), Espoo.

Siirry verkkolähetykseen tästä.

Tilaisuus on osa Strategisen tutkimuksen ohjelmien ja hankkeiden vuoropuhelutilaisuussarjasta kuntavaaliehdokkaiden kanssa 22.3.-31.3. Vaalit siirtyivät – keskustelu tärkeistä asioista ei!

Kuntavaalit nostavat esille tärkeitä kunnissa tehtäviä päätöksiä, joissa tutkittu tieto voi edistää tavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksen ja kuntatason päätöksenteon vuoropuhelun edistämiseksi strategisen tutkimuksen ohjelmat ja niiden hankkeet järjestävät maaliskuun kahdella viimeisellä viikolla neljä temaattista keskustelutilaisuutta. Tavoitteena on tuoda esille tutkittua tietoa vaaleissa ajankohtaisista teemoista, ja edistää vuoropuhelua tulevien kunnallisten päättäjien ja tutkimustyötä tekevien välillä.

Tilaisuudet on suunnattu kaikille teemoista kiinnostuneille, kuntavaaliehdokkaille, toimittajille, tutkijoille. Tilaisuudet ovat seurattavissa verkkolähetyksinä. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua. Yleisöllä on mahdollisuus kommentoida ja esittää kysymyksiä tutkijoille ja kunnallisvaaliehdokkaille.

Lue lisää: https://www.aka.fi/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus/tutkimusta-tiedon-kayttajalle/tapahtumat/tiede-kohtaa-kuntavaalit/