Suomessa Euroopan unionin ’puhtaan energian paketti’ ei aiheuta tarvetta laajalle lainsäädäntöuudistukselle, koska monet paketin asiat on jo otettu huomioon, arvioi yliopistonlehtori Sirja-Leena Penttinen Itä-Suomen yliopistosta.

Tulee kuitenkin huomata, että tietyt kysymykset vaativat Suomessakin joko lainsäädännöllistä ”hienosäätöä” tai perusteellista tarkistamista, Penttinen toteaa. Tällaisia asioita ovat muun muassa itsenäisten aggregaattoreiden laajempi osallistuminen markkinoille ja aktiivisten asiakkaiden osallistuminen kysyntäjoustoon.

Valmisteilla on muun muassa lainsäädäntömuutos, joka parantaa kerrostalojen edellytyksiä hyödyntää kiinteistössä olevan oman aurinkovoimalan sähköntuotantoa asuntojen kulutuksessa. Kerrostalokiinteistön tulee tällöin muodostaa paikallinen energiayhteisö. Energiayhteisössä yhteisön jäsenet jakavat sähkön tuotannon ja hankinnan hyötyjä toistensa kanssa.

EU:n niin kutsuttuun ’puhtaan energian pakettiin’ kuuluvat lainsäädäntöinstrumentit astuivat voimaan vaiheittain kevään ja kesän 2019 aikana. Siinä missä aiemmat EU:n energiamarkkinoita koskevat lainsäädäntöpaketit ovat koskeneet kansallisten energiamarkkinoiden vapauttamista kilpailulle, puhtaan energian pakettiin kuuluvat säädökset pyrkivät erityisesti luomaan työkalut, joiden avulla EU:n päästövähennystavoitteet on mahdollista saavuttaa.

EL-TRAN-konsortion uudessa analyysissa keskitytään puhtaan energian pakettiin siltä osin, kuinka hyväksytyt lainsäädäntöinstrumentit pyrkivät mahdollistamaan erityisesti vaihtelevan ja hajautetun uusiutuvan energiantuotannon integroimisen sähköjärjestelmään vaarantamatta tehotasapainoa. Analyysissa tarkastellaan säännöksiä, jotka koskevat sähköjärjestelmän joustavuutta ja uusien markkinatoimijoiden, erityisesti kuluttajien, mahdollisuutta osallistua energiamarkkinoiden toimintaan.

Tutkimus on osa Tampereen yliopiston koordinoimaa EL-TRAN-hanketta. EL-TRAN edistää ratkaisuja resurssitehokkaampaan ja ilmastoneutraalimpaan sähköjärjestelmään siirtymiseksi, luo kokonaisymmärryksen sähköjärjestelmästä, sen toimijoista ja sidosryhmistä, sekä esittää tiekartan siirtymän edellyttämälle yhteiskunnan kokonaismuutokselle.

EL-TRAN-hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto. Hanketta johtaa professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.

Penttinen, S-L., Aalto, P., Haukkala, T. (2020) EU Electricity Market Reform and the Adoption of the Clean Energy Package Addressing System Flexibility, EL-TRAN Policy Brief 2/2020.

EL-TRAN-hankkeen analyysipaperit löytyvät täältä: https://el-tran.fi/analyysit/

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Sirja-Leena Penttinen, Itä-Suomen yliopisto,
sirja-leena.penttinen(a)uef.fi