Sähköinsinööriliitto (SIL) ry:n hallitus on valinnut DI Aki Kortetmäen Vuoden Sähköinsinööriksi. Valinta julkistettiin Sähkön päivänä 23.1.2020. Kortetmäki työskentelee Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) tuntiopettajana.

Viime vuosina Kortetmäki on ollut mukana useissa tulevaisuuden kannalta merkittävissä projekteissa. Hän on perehtynyt ansiokkaasti muun muassa sähkötehojen energian ja tehon hallintaan ja joustavuuteen. EL-TRAN -hankkeessa Kortetmäki on ollut kirjoittamassa muun muassa analyysia 2000-luvun pientalojen tehohallinnan haasteista.

Omassa DI-työssään Kortetmäki selvitti hajautettuja energiaresurssien vaikutusta pienkiinteistön sähkösuunnitteluun.

Työn tärkeimpänä tuloksena on esitetty, miten perinteinen pienkiinteistön sähköverkon suunnittelu on muuttumassa jatkossa. Käyttäjän rooli kasvaa lähivuosina pelkästä kuluttajasta entistä enemmän aktiivisen sähkömarkkinaosapuolen suuntaan. Tämän myötä kiinteistön kuormien hallintaan vaaditaan entistä älykkäämpää ohjausta. Samalla kiinteistön sähköverkkoon liitetään uusia järjestelmiä esimerkiksi sähkön omatuotannon ja varastoinnin myötä. Kaiken tämän hallitseminen vaatii suunnittelijoilta aiempaa enemmän alan osaamista, sekä yhteistyötä eri osapuolien välillä, jotta lopputuloksena syntyy käyttäjää parhaalla tavalla palveleva kokonaisuus.

Sähköinsinööriliiton tiedote:

https://www.sil.fi/uutiset/aki-kortetmaki-vuoden-sahkoinsinooriksi/

 

Lisätietoja:

Tutntiopettaja Aki Kortetmäki, aki.kortetmaki@tuni.fi

+358 40 662 7739