Suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten energia-alan tutkijat ja asiantuntijat ovat julkaisseet toimenpide-ehdotuksia, joilla tuleva hallitus voi vauhdittaa rakennusten puhtaita energiaratkaisuja. Yliopettaja Pirkko Harsia Tampereen ammattikorkeakoulusta ja professori Pertti Järventausta Tampereen yliopistosta olivat EL-TRAN-hankkeesta mukana laatimassa ehdotuksia, jotka sisältävät useita eri sidosryhmiä koskevia toimenpiteitä.

IPCC:n viitoittaman 1,5 °C tavoitteen saavuttamiseksi Suomen ilmastopaneeli arvioi, että Suomen tulee vuoteen 2050 mennessä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 110–130% verrattuna vuoden 1990 tasoon.

Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin kolmasosa on peräisin rakentamisesta, rakennusten käytöstä sekä rakennusmateriaalien valmistamisesta. Päästöjen vähentämiseksi riittävän nopeasti on välttämätöntä vauhdittaa rakennusten puhtaita energiaratkaisuja. Tämä edellyttää useita johdonmukaisia politiikkatoimia, kuten määräyksiä, tukia ja muita rahoitusinstrumentteja sekä informaatio-ohjausta.

Rakennusten puhtaat ja älykkäät energiaratkaisut ovat esimerkiksi ympäristön lämpöä hyödyntäviä lämpöpumppuja, poistoilman ja jäteveden lämmön talteenottoa, aurinkoenergiaa, energian varastointia, sisäolosuhteiden seurantaa, kulutusjoustoautomaatiota ja sähkötehojen hallintaa sekä sähköajoneuvojen latauspisteitä. Laadukkaalla suunnittelulla on myös suuri merkitys.

Jo nyt rakennukset voivat olla vuorovaikutuksessa sähköajoneuvojen, energiavarastojen ja puhtaan energiantuotannon kanssa älykkäissä sähkö- ja lämpöverkoissa. Rakennusten kulutusjousto mahdollistaa vaihtelevan tuuli- ja aurinkovoiman merkittävän lisäämisen ja nopeuttaa fossiilisista polttoaineista irrottautumista.

EL-TRAN edistää ratkaisuja resurssitehokkaampaan ja ilmastoneutraalimpaan sähköjärjestelmään siirtymiseksi, luo kokonaisymmärryksen sähköjärjestelmästä, sen toimijoista ja sidosryhmistä, sekä esittää tiekartan siirtymän edellyttämälle yhteiskunnan kokonaismuutokselle.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa EL-TRAN-hanketta. Hankkeen johtajana on professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.

Lue politiikkasuositus rakennusten puhtaista energiaratkaisuista täältä.

LISÄTIETOJA:

Yliopettaja Pirkko Harsia, +358 50 555 3111, pirkko.harsia(a)tuni.fi, Tampereen ammattikorkeakoulu

Professori Pertti Järventausta, +358 40 549 2384, pertti.jarventausta(a)tuni.fi, Tampereen yliopisto

www.el-tran.fi; @Eltranteam