Strategisen tutkimuksen vuositapahtuma Ratkaisuja tieteestä järjestetään torstaina 14.2. Finlandia-talossa Helsingissä (klo 9-16). Päivä tarjoaa tutkimukseen perustuvia ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin ja tietoa päätöksenteon tueksi. Professori Pertti Järventausta Tampereen yliopiston EL-TRAN-hankkeesta osallistuu iltapäivän keskusteluun, jossa etsitään ratkaisuja aiheeseen ”Ilmastonmuutos, luonnonvarat ja energia”. Järventausta puhuu energiaturvallisuudesta uusiutuvien energialähteiden maailmassa.

Professori Järventausta korostaa, että uusiutuvien energialähteiden roolia voidaan kasvattaa energiajärjestelmässä, mutta se edellyttää muun muassa uutta älykästä ohjausta ja kysynnän jouston vahvistamista. Älykkäille ratkaisulle on tarvetta muun muassa kiinteistöissä. Kysyntäjoustoon kykenevän, mahdollisen ”älykkään” ratkaisun perustana on hyvä sähkö- ja ohjusjärjestelmien suunnittelu. Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö ei kuitenkaan aseta juurikaan vaatimuksia rakennusten sähkötekniselle suunnittelulle tai suunnittelijalle. (ks. ”Edellytykset kysyntäjouston toteutumiselle kiinteistössä”, Harsia ym. 2017).

Järventausta muistuttaa myös, että sähkön ja tehon hinnoittelumekanismeista tulee älykkäillä sähkömarkkinoilla entistä tärkeämpiä. Erilaisia ratkaisuja tulee testata ja soveltaa. Yksi EL-TRAN-hankkeessa tarkasteltu mahdollisuus on mikroverkko. Paikallinen mikroverkko voisi olla maakaapelointia kokonaistaloudellisempi ratkaisu haja-asutusalueilla. Sähkön toimituksen turvaamiseksi tulee tarkastella teknologisesti mahdolliset ja toteutuskelpoiset investoinnit, sekä niiden kustannuksia yhtenä kokonaisuutena. (ks. ”Mikroverkkojen mahdollisuuksista sähkön toimituksen luotettavuuden parantajana”, Uski ym. 2018).

Paikallinen mikroverkko on myös esimerkki kokeilusta, joka luo edellytyksiä edetä kohti laajempia rakenteellisia muutoksia sähköjärjestelmässä. Kokeilut voivat avata myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vientimarkkinoita sekä luoda työpaikkoja.

EL-TRAN-hanke tarjoaa vastauksia nykyistä joustavamman energiajärjestelmän luomiseksi. Energiajärjestelmän joustavuus sekä tuotannossa että kulutuksessa on tärkeää, koska se tukee radikaalia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. ”On useita eri tapoja ratkaista järjestelmätasolla kulutusjousto ja tehon hallinta,” professori Järventausta toteaa. ”Olennaista on laajentaa kulutusjoustoja sekä pienkuluttajien että teollisuuden keskuudessa.” Esimerkiksi metsäteollisuudessa hiomakoneiden tehojoustot voivat tarjota merkittävän potentiaalin nopeiden järjestelmätason tehomuutosten hallintaan. (ks. tehopiikin anatomiasta ja tehopiikin hallinnasta, ”Tammikuun tehopiikki – mitä tapahtui 7.1.2016, miten tehoa hallitaan paremmin jatkossa”, Heljo ym. 2017)

Tutustu tarkemmin Ratkaisuja tieteestä -vuositapahtuman ohjelmaan www.aka.fi/ratkaisujatieteesta.

Ratkaisuja tieteestä -tapahtuma tulee suorana verkkolähetyksenä osoitteessa www.aka.fi/ratkaisujatieteesta. Se on myös jälkikäteen katsottavissa.

Twitter-keskustelua voi seurata tunnisteella #ratkaisujatieteestä.

Lisätietoja:

EL-TRAN-hankkeesta

Professori Pertti Järventausta, Tampereen yliopisto

p. 040 5492 384

pertti.jarventausta(a)tuni.fi

 

Strategisen tutkimuksen vuositapahtumasta

Suomen Akatemian viestintä
Tiedottaja Leena Vähäkylä
p. 029 5335 139
leena.vahakyla(a)aka.fi