Liikenne yhdessä energiantuotannon kanssa on suurin ilmastonmuutokseen vaikuttava kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja Suomessa. Yksi keino vähentää liikenteen päästöjä on sähköisen liikenteen edistäminen. Suomen energia- ja ilmastostrategia asettaa tavoitteeksi 250 000 sähköautoa (täyssähköautot, ladattavat hybridit ja vetyautot) vuoteen 2030 mennessä.

Tähän tavoitteeseen ja jopa suurempaankin määrään pääsy edellyttää vahvaa keinopalettia. EL-TRAN-hankkeen uudessa analyysissa vertaillaan pohjoismaisia sähköautopolitiikkatoimia ja esitetään suosituksia Suomen sähköautopolitiikan edistämiseksi.

”Jos Suomi haluaa saavuttaa sähköautoja koskevat tavoitteensa, suosittelemme kuluttajille suoraan kohdistettuja kannusteita, sähköautotavoitteiden selkeyttämistä ja tavoitteiden tarkennusta erityisesti täyssähköautojen ja ladattavien hybridien välillä. Lisäksi erilaisten käyttövoimien kannusteet tulisi kohdistaa ja aikatauluttaa selkeämmin. Tukea uusien liiketoimintamallien kehitykselle tulisi myös harkita”, toteaa tutkija Kirsi Kotilainen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta.

Suomessa nykyiset sähköautopolitiikkatoimet ovat enemmän markkinalähtöisiä verrattuna Norjaan, Ruotsiin ja Tanskaan; täällä odotetaan sähköautojen markkinahinnan laskua. Muissa Pohjoismaissa on enemmän kuluttajille suoraan suunnattuja kannusteita, kun taas Suomessa painopiste on julkisten ja kaupallisten toimijoiden tukemisessa latausinfrastruktuurin rakentamisessa.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa EL-TRAN-hanketta. Hankkeen johtajana on professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.

Kotilainen, K. Haukkala, T. Aalto, P., Rautiainen, A. ja Kojo, M.

Sähköautopolitiikat Pohjoismaissa – mitä keinoja Suomi voi hyödyntää? EL-TRAN analyysi 5/2018.

EL-TRAN-hankkeen analyysipaperit löytyvät täältä: https://el-tran.fi/analyysit/

 

LISÄTIETOJA:

Tutkija Kirsi Kotilainen, +358 50 50 486 7742, kirsi.kotilainen(a)uta.fi

www.el-tran.fi; @Eltranteam