Bioenergiatalouteen liittyvät kysymykset ovat keskeisessä asemassa, kun tarkastellaan siirtymistä energiajärjestelmään, jossa ei käytetä fossiilisia polttoaineita. Suomessa asiaa on usein tarkasteltu kansallisena kysymyksenä, mutta kysymys on globaali ja liittyy laajasti luonnonvarojen ja biomassojen käyttöön.

Tutkijatapaamisen pääesitelmän pitää professori Johannes Urpelainen (John Hopkins University).

Luken, Aalto yliopiston ja Tampereen yliopiston koordinoimat STN-hankkeet SOMPA, SET ja EL-TRAN pitävät esitykset, joissa kerrotaan meneillään olevien, bioenergiaan linkittyvien hankkeiden tutkimuspulmista. Tavoitteena on myös keskustella aihepiirin tutkimusalueista, joissa kannattaisi kartoittaa yhteistyötä tai vaihtaa tietoja muiden hankkeiden kanssa.

Aika: 15.8.2018 klo 9.15-13

Paikka: Tervapääsky, Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki

Ohjelma (29.6.2018)

9.15 Aamukahvit & tervetuloa!

Mikael Hildén, STN ohjelma – Hiilineutraali ja resurssitehokas Suomi ja SYKE

9.30 Globaali bioenergiatalous

Johannes Urpelainen, John Hopkins University

10.00 Kysymykset ja keskustelu Urpelaisen esityksen pohjalta
10.15 EU regulation of the LULUCF-sector and sustainable use of forest resources in Finland and beyond,

Raisa Mäkipää (Luke) ja Aleksi Lehtonen (Luke); SOMPA

10.30 Energiamurros ja bioenergia – mahdollisia murrospolkuja

Paula Kivimaa (SYKE/SPRU) ja Armi Temmes (Aalto); SET

10.45 Bioenergia ja joustavampi sähköjärjestelmä

Pami Aalto (TAY) ja Jukka Konttinen (TTY); EL-TRAN

11.00 Loppukeskustelu
12.00 Lounas

Ilmoittautuminen 7.8.2018 mennessä, kiitos! 

Tilaisuutta on myös mahdollista seurata videoyhteyksillä (tiedot virtuaalihuoneesta ilmoittautumisen yhteydessä)

Tervetuloa!

Lisätietoja:

Pami Aalto / EL-TRAN pami.aalto(a)uta.fi

Mikael Hildén STN/SYKE mikael.hilden(a)ymparisto.fi