EL-TRAN-konsortio julkisti analyysisarjassaan itsearvion hankkeen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta rahoituskaudella 2015–2017. Hankkeella on kolme keskeistä tavoitetta:

  1. Miten kysynnän jousto tuodaan kehitystyön keskiöön, kun Suomen sähköjärjestelmää halutaan muuttaa resurssitehokkaammaksi?
  2. Kuinka varmistetaan koko yhteiskunnan tuki resurssitehokkaammalle sähköenergiajärjestelmälle?
  3. Miten edistämme resurssitehokkaampaa sääntelyä ja suunnittelua Suomen sähköenergiajärjestelmässä?

EL-TRAN on myötävaikuttanut Suomen energiasiirtymän sijoittamiseksi sen laajempaan pohjoismaiseen kontekstiin, jonka puitteissa joustavampaa sähköjärjestelmää on joka tapauksessa rakennettava. Konsortion suositukset pohjoismaisen energiayhteistyön tiivistämiseksi saivat myös vastakaikua Jorma Ollilan pohjoismaiden ministerineuvostolle laatimassa raportissa. EL-TRAN kiinnitti myös huomiota kansalaisten vähäiseen kiinnostukseen sähköautoilua kohtaan, jota sittemmin on suositustemme mukaisesti lähdetty rohkaisemaan tukijärjestelmiä kehittämällä.

Konsortion tutkijat olivat yhdessä BC-DC ja SET-hankkeiden kanssa tiiviissä vuoropuhelussa valtakunnan kantasähköverkkoa hallinnoivan Fingridin kanssa tulevaisuuden sähkömarkkinoista. Näin muovautui yhteinen kanta Suomen uusiutuvan energiatuotannon tukien vaikutuksista energiamarkkinoilla. Vastoin joitakin esitettyjä huolia eivät tuet aiheuta laajamittaisia markkinahäiriöitä, kun niitä tarkastellaan meille tärkeillä pohjoismaisilla markkinoilla – joilla käytetään runsaasti muitakin tukia ja joilla uusiutuva tuotanto yleisesti ottaen parantaa resurssitehokkuutta.

EL-TRAN edistää tavoitteita laajimmalta monitieteiseltä pohjalta kuin koskaan aikaisemmin Suomessa. Lisäksi konsortion työtä on tukemassa vähintään kahdesti vuodessa kokoontuva vuorovaikutuspaneeli, jossa on edustettuina muun muassa viranomaisia, energia-alan yrityksiä, etujärjestöjä, t&k-toimijoita ja kansalaisjärjestöjä.

”Rahoituskaudella 2015–17 keskityimme yksittäisiin osaratkaisuihin ja niiden yhteiskunnallisiin edellytyksiin. Kaudella 2018–21 keskitymme osaratkaisuiden keskinäiseen integraatioon, kokonaisuuden optimointiin ja toteutukseen,” toteaa hankkeen johtaja professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.

Koko Suomea koskevan tiekartan esittäminen ilmastoneutraalimpaan ja resurssitehokkaampaan sähköjärjestelmään siirtymiseksi on konsortion keskeinen haaste sen toisella rahoituskaudella. Siksi yhteistyötä on tehtävä entistä enemmän muiden konsortioiden ja eri intressejä edustavien yhteiskunnallisten kumppanien kanssa – ilman laajaa yhteistyöpohjaa koko yhteiskuntaa koskeva transitio ei ole mahdollinen.

EL-TRAN edistää ratkaisuja resurssitehokkaampaan ja ilmastoneutraalimpaan sähköjärjestelmään siirtymiseksi, luo kokonaisymmärryksen sähköjärjestelmästä, sen toimijoista ja sidosryhmistä, sekä esittää tiekartan siirtymän edellyttämälle yhteiskunnan kokonaismuutokselle.

Julkaistu itsearvio perustuu hankkeen raportointiin konsortiota rahoittavalle Strategisen tutkimuksen neuvostolle (STN). Ohjeistuksen mukaisesti arviossa tarkastellaan hankkeessa käytettyjä keinoja, vaikutuksia, tavoiteltua vaikuttavuutta ja tahattomia vaikutuksia.

Aalto, P., Järventausta, P., Harsia, P., Holttinen, H., Luukkanen, J., Talus, K., Kotilainen, K. ja Kojo, M., ’EL-TRAN-konsortion yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2015–2017’ EL-TRAN analyysi 1/2018.

EL-TRAN-hankkeen analyysipaperit löytyvät täältä: https://el-tran.fi/analyysit/

LISÄTIETOJA:

Professori Pami Aalto,+358 (0)50 318 5952, pami.aalto(a)uta.fi http://www.uta.fi/jkk/pol/yhteystiedot/aalto.html

www.el-tran.fi; @Eltranteam