Pohjoismaiden sähköautopolitiikkavertailu ja laskelmat kuluttajan sähköautoilun kustannuksista osoittavat selviä eroja maiden välillä. Norjalla ja Tanskalla on pitkä historia sähköautojen tukemisessa, kun taas Suomi ja Ruotsi ovat vasta viime aikoina alkaneet määritellä sähköisen liikenteen politiikkaansa.

EL-TRAN –konsortion vertailu Pohjoismaiden sähköautopolitiikasta tarkastelee sähköautoihin, latausteknologiaan ja -infrastruktuuriin liittyviä politiikkatoimia Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Politiikkatoimenpiteet ovat edelleen hajaantuneet eri politiikkasektoreille: energia- ja ilmasto-, liikenne-, innovaatio- ja veropolitiikkaan. Tulevaisuudessa tarvitaan selkeämpää sähköautopolitiikkaa. Liikenteen sähköistäminen on yksi olennainen keino hiilidioksidipäästöjen, lähipäästöjen ja tieliikenteen energiankulutuksen vähentämiseksi.

EL-TRAN –konsortion vertailu osoitti, että saman sähköauton verollinen hinta loppukäyttäjälle tukimekanismit huomioiden vaihtelee jopa kymmeniä tuhansia euroja eri Pohjoismaiden välillä. Merkittävien taloudellisten tukitoimien ansiosta Norjassa sähköautot ovat jo hinnaltaan kilpailukykyisiä verrattuna polttomoottoriautoihin. Norjalla on lisäksi runsaasti erilaisia tukitoimia taloudellisten kannustimien lisäksi, kuten ilmaisia parkkipaikkoja ja joukkoliikenteen kaistoja sähköautoille.

Tanskassa sähköautoiluun on jo pitkään kannustettu monipuolisesti. Tanska on kuitenkin poistamassa osaa sähköautoille suunnatuista veroeduista. Tämä on vähentänyt sähköautojen myyntiä. Sähköautomarkkina ei näytä olevan vielä kilpailukykyinen ilman tukitoimia.

Ruotsin sähköautopolitiikkaa ohjaa pitkälti ”Supermiljöbilspremier”, joka vastaa 2017 suurimmillaan 40 000 SEK:n (noin 4000 euroa) alennusta ostohinnasta. Suomessa on 2017 asetettu tavoitteeksi 250 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä. Eduskunta on hyväksynyt 2000 euron suuruisen hankintatuen uusille sähköautoille vuosille 2018–2021. Suomi, Ruotsi ja Tanska panostavat lisäksi myös biopolttoaineisiin.

Sähköautojen akkujen hyödyntäminen sähkövarastoina eli osana sähköverkon joustoa esimerkiksi huippukulutustilanteissa on vielä alkuvaiheessa. Tutkimukseen ja kehitykseen tuleekin panostaa edelleen monilla osa-alueilla. Olemassa olevaa pienimuotosta pohjoismaista yhteistyötä sähköautojen alueella voidaan lisätä juuri tällä alueella.

Sähköautoja koskevaa tutkimusta esitellään yhtenä aiheena EL-TRAN-konsortion vuorovaikutuspaneelissa tiistaina 19.12. Helsingissä (klo 9:15-12:30, Scandic Park -hotelli, Mannerheimintie 46, Explore II, 2. krs). Maajohtaja Tero Era (Fortum Charge & Drive) kommentoi esitystä tilaisuudessa.

Vuorovaikutuspaneeli on EL-TRAN-konsortion sidosryhmille järjestettävä tilaisuus, joka pidetään kaksi kertaa vuodessa. Paneelin keskeisenä tavoitteena on esitellä hankkeen tuoreimpia tutkimustuloksia ja keskustella niiden pohjalta.

EL-TRAN –konsortio tutkii, mitä resurssitehokas sähköjärjestelmä tarkoittaa, miten se toteutetaan, millaisia politiikka-ongelmia sen toteutuksessa kohtaamme ja kuinka lopulta ratkomme niitä. EL-TRAN-konsortiota koordinoi Tampereen yliopisto. Rahoittajana on Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Lisätietoja:

Tutkija Kirsi Kotilainen, Tampereen yliopisto

040 4867 742, kirsi.kotilainen (at) uta.fi

 

Tutkijatohtori Antti Rautiainen, Tampereen teknillinen yliopisto

040 849 0916, antti.rautiainen (at) tut.fi

 

http://www.el-tran.fi; @Eltranteam