Tampereen yliopiston tutkijat ovat tunnistaneet kolme pohjoismaisia asiantuntijoita yhdistävää näkökulmaa, joiden pohjalta voidaan suunnitella yhteistyötä pyrittäessä kohti resurssitehokkaampaa ja ilmastoneutraalimpaa sähköenergiajärjestelmä vuoteen 2030 mennessä.

Koska Suomi on osa pohjoismaista sähkömarkkinaa, jossa Norja, Ruotsi ja Tanska ovat keskeisiä toimijoita, on 2030-visioita analysoitava myös pohjoismaisessa kontekstissa. Tutkimus auttaa tunnistamaan kansallisia erityispiirteitä. Se tukee myös yhteistyötä Pohjoismaisella tasolla ja EU-tasolla.

Ensimmäinen näkökulma korostaa markkinalähtöisyyttä ja kantaverkkoratkaisuja. Toinen näkökulma muodostuu älykkään, sähköisen liikenteen ratkaisuiden sekä tuuli- ja aurinkovoiman kehittämisen varaan; puun energiakäyttö ei saa kannatusta. Kolmas näkökulma korostaa kansalaisten roolia muutoksessa, yhteiskuntaa keskeisenä sähkön toimitusvarmuuden takaajana ja paikallisten mikroverkkojen mahdollisuuksia tämän tavoitteen edistämisessä.

Vaikka jokainen näkökulma sai kannatusta suomalaisilta asiantuntijoilta, silmiinpistävää oli, että vain suomalaiset asiantuntijat näkivät yhteiskunnan keskeisenä energian toimitusvarmuuden takaajana. Tätä voidaan ryhtyä selittämään riippuvuudellamme venäläisistä polttoaineista sekä maamme Venäjä-suhteiden historialla ja nykytilanteella.

Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 43 asiantuntijaa Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta. Asiantuntijat edustivat sähköenergiajärjestelmän keskeisiä toimijoita, kuten ministeriöitä, elinkeinoelämän järjestöjä, energiayhtiöitä ja kansalaisjärjestöjä. Suomessa haastattelut suoritettiin keväällä 2016 ja muissa maissa tammi-helmikuussa 2017.

Tutkimusta esitellään yhtenä aiheena EL-TRAN-konsortion vuorovaikutuspaneelissa torstaina 15.6. Helsingissä (klo 9:00-12:30, Klaus K -hotelli, Rake-Sali; Erottajankatu 4C, taso 5, tai hotellin kautta). Teollisuusneuvos Petteri Kuuva työ- ja elinkeinoministeriöstä kommentoi esitystä tilaisuudessa.

Tilaisuus on EL-TRAN-konsortion sidosryhmille järjestettävä vuorovaikutuspaneeli, jollainen pidetään kaksi kertaa vuodessa. Paneelin keskeisenä tavoitteena on esitellä hankkeen tuoreimpia tutkimustuloksia ja keskustella niiden pohjalta.

EL-TRAN-konsortiota koordinoi Tampereen yliopisto. Rahoittajana on Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Lisätietoja:

Professori Pami Aalto,+358 (0)50 318 5952, pami.aalto(a)uta.fi http://www.uta.fi/jkk/pol/yhteystiedot/aalto.html

http://www.el-tran.fi; @Eltranteam