EL-TRAN-konsortion uudessa analyysissa tarkastellaan Euroopan komission talvipakettia uusiutuvien energianlähteiden ja niihin liittyvien tukimekanismien osalta.

Euroopan komission tavoitteena on nostaa Euroopan unioni maailmanlaajuisesti johtavaan asemaan uusiutuvan energian alalla. Tätä tavoitetta edistääkseen komissio on julkaissut suuren määrän erilaisia ehdotuksia uusiksi direktiiveiksi, asetuksiksi sekä antanut uusia tiedonantoja ja muita sitomattomia EU-oikeudellisia instrumentteja. Viimeisin lainsäädäntökokonaisuus, niin sanottu talvipaketti, julkaistiin marraskuussa 2016.

”Mikäli EU haluaa saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ja lisätä uusiutuvan energian osuutta, tulee EU:n ja sen jäsenvaltioiden ottaa käyttöön uutta lainsäädäntöä. Tämän vuoksi on tärkeää arvioida, miten talvipaketin sisältämät lakiehdotukset vaikuttavat uusiutuvien energianlähteiden asemaan EU:ssa,” toteaa professori Kim Talus Itä-Suomen yliopistosta.

Talvipaketin sisältämät lakiehdotukset pyrkivät siirtämään painopistettä kansallisista uusiutuvan energian tukimekanismeista kohti valtioiden rajat ylittäviä järjestelmiä. Tavoitteena on, että tukimekanismien avulla pystyttäisiin nykyistä paremmin edistämään valtioiden rajat ylittävää sähkön kauppaa, mikä on tärkeää sääriippuvan tuotannon (tuuli, aurinko) määrän kasvaessa.

Osa talvipaketissa ehdotetuista toimista on jonkinasteisessa ristiriidassa kansallisen suvereniteetin ja joiden vallitsevien taloudellisten ja sosiaalisten intressien kanssa, mutta samalla ne tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia uusiutuvan energian tuottajille.

”EU:n pyrkimykset energiapoliittisen koordinaation lisäämiseksi ovat ymmärrettäviä, kun huomioidaan uusiutuvan energian määrän kasvun aiheuttamat haasteet eurooppalaisille sähkömarkkinoille sekä useiden jäsenvaltioiden hidas edistyminen EU:n lainsäädännön toimeenpanossa 2010-luvulla,” arvioi professori Talus.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa EL-TRAN-hanketta. Hankkeen johtajana on professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.

Talus, K., Penttinen, S-L., Aalto, P., Holttinen, H., Toivanen, P. (2017) ’Energy Union, renewable energy and the ’Winter Package’’ EL-TRAN analyysi 2/2017.

EL-TRAN-hankkeen analyysipaperit löytyvät täältä: https://el-tran.fi/analyysit/

LISÄTIETOJA:

Professori Kim Talus, +358 (0)50 442 3315, kim.talus(a)uef.fi

Professori Pami Aalto,+358 (0)50 318 5952, pami.aalto(a)uta.fi http://www.uta.fi/jkk/pol/yhteystiedot/aalto.html