Rakennukset käyttävät merkittävän osan energian loppukulutuksesta Suomessa. Rakentamisen aikana tehtävillä ratkaisuilla onkin suuri vaikutus siihen, miten rakennusten käyttö saadaan sovitettua yhteen meneillään olevaan energiamurrokseen. EL-TRAN-konsortion julkaisema uusi analyysi tarkastelee edellytyksiä kysyntäjouston toteutumiselle kiinteistössä.

Kulutuksen suunniteltu ja ohjattu ajoitus, kysyntäjousto, tarjoaa yhden kustannustehokkaan keinon tehotasapainon hallintaan sähköjärjestelmässä. Tehotasapainoa tarvitaan, koska sähkö on tuoretuote. Sähköjärjestelmä on tuotannon, siirron ja kulutuksen muodostama kokonaisuus, jonka tulee olla jatkuvasti reaaliaikaisesti tasapainossa.

Kysyntäjouston toteuttamiseen kiinteistöissä tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä. Valtiolta ja julkiselta sektorilta voi jäädä varsin mittavat taloudelliset kustannussäästöt saavuttamatta, ellei sähkömarkkinoiden ja rakennusten energiahuollon ohjaukseen paneuduta huolella.

Kysyntäjoustoon kykenevän, mahdollisen ”älykkään” ratkaisun perustana on hyvä sähkö- ja ohjausjärjestelmien suunnittelu, muistuttaa koulutuspäällikkö Pirkko Harsia Tampereen ammattikorkeakoulusta. Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö ei aseta juurikaan vaatimuksia rakennusten sähkötekniselle suunnittelulle tai suunnittelijalle.

Rakentamisen ohjauksen tulee osaltaan kannustaa siihen, että rakennukset ovat aktiivisia osia energiajärjestelmässä. Samalla käyttäjille tulee taata terveelliset, toimivat ja turvalliset olosuhteet. Rakennusten tekniset ratkaisut tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että energian käyttöä ja tuotantoa mitataan, seurataan ja ohjataan reaaliaikaisesti paikallisesti tai liitettynä ohjauspalveluihin.

Kysyntäjouston toteuttamisessa tavoitteena on hyödyntää sellaisia kuormituksia, joita voidaan ohjata aiheuttamatta kohtuutonta haittaa käyttäjille. Ohjaus- ja automaatioratkaisuilla voidaan myös parantaa kiinteistöjen omatuotannon hyödyntämistä, sähköautojen latausmahdollisuuksia ja yleistä turvallisuutta esimerkiksi häiriötilanteissa.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa EL-TRAN-hanketta. Hankkeen johtajana on professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.

Harsia, P, Penttinen, S-L, Järventausta, P, Sorri, J, Aalto, P, Kallioharju, K, Kaivo-oja, J, Kojo, M, Korpela, T, Ruostetsaari, I, Oksa, A. (2017) Edellytykset kysyntäjouston toteutumiselle kiinteistössä, EL-TRAN analyysi 1/2017.

EL-TRAN-hankkeen analyysipaperit löytyvät täältä: https://el-tran.fi/analyysit/

LISÄTIETOJA:

Koulutuspäällikkö Pirkko Harsia, 050 555 3111, pirkko.harsia@tamk.fi Tampereen ammattikorkeakoulu

www.el-tran.fi; @Eltranteam