EL-TRAN-konsortion vuorovaikutuspaneeli keskustelee suomalaisten valmiudesta muuttaa energiankulutustottumuksiaan. Kysymme myös miten kansalaiset ovat varautuneita Suomessa meneillään olevan energiasiirtymän mukanaan tuomiin muutoksiin. EL-TRAN –konsortion aiemmin julkaisema tutkimus (Lehtonen ym. 2016; kts. analyysit sivu) osoitti, että asiantuntijat ovat valmiita pitkälle meneviin muutoksiin Suomen sähköenergiajärjestelmässä vuotta 2030 kohti liikuttaessa, mutta ovatko kansalaiset?

Keskustelun pohjana ovat professori Ilkka Ruostetsaaren johdolla toteutetun kansalaiskyselyn alustavat tulokset. Kyselyaineisto, joka koostuu yli 1300 suomalaisen vastauksesta, kerättiin elo-lokakuussa 2016. Professori Ruostetsaaren esitystä kommentoivat Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sekä Empower Oy:n kehitysjohtaja Jan Segerstam.

Keskustelun aiheina ovat myös tammikuun 2016 tehopiikki – mitä tuolloin tapahtui? Esitämme arviomme kulutuksen jakautumisesta. Lisäksi pohdimme liikenteen sähköisiä ratkaisuja ja niiden päästövaikutuksia.

EL-TRAN-konsortion vuorovaikutuspaneeli järjestetään pe 16.12. Helsingissä (klo 9:15-12:00, Scandic Hotel Park, Explore 1 –tila, opastus ala-aulassa).

Tilaisuus on EL-TRAN-konsortion sidosryhmille järjestettävä vuorovaikutuspaneeli, joka pidetään kaksi kertaa vuodessa. Paneelin keskeisenä tavoitteena on esitellä hankkeen tuoreimpia tutkimustuloksia ja keskustella niiden pohjalta.

LISÄTIETOJA:

Professori Pami Aalto,+358 (0)50 318 5952, pami.aalto(a)uta.fi http://www.uta.fi/jkk/pol/yhteystiedot/aalto.html

www.el-tran.fi; @Eltranteam