EL-TRAN-konsortion uusin analyysi ”Pohjoismaiden energiapolitiikka 2030: hiilivapaampaan energiajärjestelmään osin yhdessä, osin eri polkuja pitkin” suosittelee pohjoismaista ja pohjoiseurooppalaista yhteistyötä ja energiapolitiikan arkipäiväistämistä tavoiteltaessa hiilivapaata energiajärjestelmää.

Analyysipaperi tarkastelee, mitä Norja, Suomi, Ruotsi ja Tanska tavoittelevat energiapolitiikassaan vuoteen 2030 mennessä. Ovatko tavoitteet yhteensopivia? Edesauttavatko ne pohjoismaista yhteistyötä? Mitä Suomi voi oppia muilta pohjoismailta?

Pohjoismaat ovat sitoutuneet siirtymään hiilivapaisiin energiajärjestelmiin vuoteen 2050 mennessä. Vuosi 2050 on kuitenkin varsin kaukana. Huomattavasti konkreettisempi kysymys on, mitä aiotaan saavuttaa välitavoitteena vuoteen 2030 mennessä. Osa vuotta 2030 koskevista ratkaisuistakin on jo päätetty. Esimerkiksi pohjoismaisessa sähkön tuotannossa nojataan pitkälti vesivoimaan ja ydinvoimaan.

”On syytä syventää jo käynnissä olevaa pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyötä energiamarkkinoiden ja infrastruktuurin kehittämiseksi. Yhteistyötä kannattaa myös harkitusti laajentaa”, professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta toteaa. ”Se voi kattaa paitsi sääntelyn ja energiayritykset, niin myös ulottua laajemmalle energiapoliittiseen koordinaatioon Pohjois-Euroopan kasvavan keskinäisriippuvuuden huomioimiseksi. Rajat ylittävien siirtoyhteyksien vauhdittamiseksi voisi harkita, onko nykyinen, viime kädessä kahdenvälinen neuvottelupohja riittävä.”

”Kukin Pohjoismaa tekee yhteiseen Nord Pool ‑markkinaan ja toimitusvarmuuteen vaikuttavia ratkaisuja lisätessään (sähkön) vientipotentiaalia (Norja) tai vaihtelevaa uusiutuvaa tuotantoa. Pohjoismaisen koordinaation ohella pohjoiseurooppalainen suunnittelutarve korostuu,”, professori Aalto lisää.

Suomen energiapolitiikassa voidaan myös oppia muista Pohjoismaista. Analyysipaperissa suositellaan tarkastelemaan Tanskan tavoitteiden ja kokemusten soveltuvuutta Suomeen. Tanska on tällä hetkellä edelläkävijämaa hajautetun energiajärjestelmän kehittämisessä sekä kuluttajien ja pientuottajien osallistamisessa. Kuluttajien arkipäivän valintojen sekä laitteiden ja ratkaisujen rooli korostuu uusien voimaloiden rakentamisen sijaan.

Professori Aalto kaipaa strategioiden jalkauttamista kohti kuluttajien ja kansalaisten arkipäivää Suomessakin. Kotitalouksien energiankulutus ja sen ohjattavuus, energian pientuotanto ja varastointikapasiteetti ovat keskeisiä tekijöitä 2030-luvun energiapolitiikassa. Kuluttajat vaikuttavat keskeisesti siihen, kuinka laajasti kotitalouksien älylaitteet ja niiden potentiaali saadaan hyödynnettyä 2030-luvun energiajärjestelmässä.

”Tanskalaisissa asiakirjoissa puhutaan suoraan ja visionaarisesti myös kuluttajille ja kansalaisille. Asiakirjat ovat lukijaystävällisillä ja havainnollisia”, professori Aalto toteaa. ”Suomen strategiset asiakirjat on kirjoitettu asiantuntijoille ja viranomaisille. Strategioiden viestintätapaa voisi tiivistää. Vaikka hyvää työtä jo tehdään, ne tulisi myös paremmin jalkauttaa käytäntöön vaikkapa rakennusten energiajärjestelmien suunnittelijoille ja toteuttajille.”

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa EL-TRAN-hanketta. Hankkeen johtajana on professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.

Aalto, P. Harsia, J. Heljo, H. Holttinen, I. Jaakkola, P. Järventausta, J. Kirkinen, M. Kojo, J.Konttinen, A.M. Oksa, T. Rönkkö, J. Sorri, P. Toivanen (2016) ’Pohjoismaiden energiapolitiikka 2030: hiilivapaampaan energiajärjestelmään osin yhdessä, osin eri polkuja pitkin’, EL-TRAN Analyysi 4/2016.

EL-TRAN-hankkeen analyysipaperit löytyvät täältä: https://el-tran.fi/analyysit/

 

LISÄTIETOJA:

Professori Pami Aalto,+358 (0)50 318 5952, pami.aalto(a)uta.fi http://www.uta.fi/jkk/pol/yhteystiedot/aalto.html

www.el-tran.fi; @Eltranteam