Strategisen Tutkimuksen Neuvoston rahoittama EL-TRAN-konsortio www.el-tran.fi järjestää tilaisuuden Suomen sähköenergiajärjestelmän ratkaisuista vuoteen 2030 mennessä Helsingissä torstaina 16.6. (Sokos Hotelli Presidentti, 3 krs., klo 9-12). Keskustelun pohjana ovat Tampereen yliopiston professori Pami Aallon johtaman tutkimusryhmän alustavat tulokset. Tutkimuksessa tarkastellaan ovatko Suomen sähköenergiajärjestelmän avaintoimijat ns. samalla pelikirjan sivulla. Mitkä ovat yhteiset nimittäjät ja/tai keskeiset jakolinjat? Millaisia eroja on haastateltujen valtionhallinnon, yritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajien parhaina pitämien ratkaisuiden välillä? Professori Aallon ryhmän tutkimus perustuu Q-metodologiaan, jossa vertaillaan systemaattisesti haastateltujen näkemyksiä tutkimusryhmän keräämästä laajasta väiteaineistosta.

Alustavia tutkimustuloksia kommentoivat kansanedustaja Antero Vartia ja johtaja Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:stä.

Tilaisuuden toisena aiheena on kansalaisten ja kuluttajien muuttuva rooli aurinkoenergian sääntelyssä ja rakentamismääräyksissä. Aiheesta puhuu professori Kim Talus Itä-Suomen yliopistosta. Kommenttipuheenvuorot esittävät johtaja Pekka Ripatti Energiavirastosta ja toiminnanjohtaja Kaija Savolainen Suomen Omakotiliitto ry:stä.

Tilaisuus on EL-TRAN-konsortion sidosryhmille järjestettävä vuorovaikutuspaneeli, joka pidetään kaksi kertaa vuodessa. Paneelin keskeisenä tavoitteena on esitellä hankkeen tuoreimpia tutkimustuloksia ja keskustella niiden pohjalta.

 

LISÄTIETOJA:

Professori Pami Aalto,+358 (0)50 318 5952, pami.aalto(a)uta.fi http://www.uta.fi/jkk/pol/yhteystiedot/aalto.html

www.el-tran.fi; @Eltranteam