EL-TRAN-konsortio järjestää sähköenergiajärjestelmää käsittelevän tulevaisuustyöpajan Helsingissä 9.3. klo 13-16 (Hotelli Scandic Simonkenttä, sali Mansku).
Tilaisuuden tausta-aineistoina ovat EL-TRAN-konsortion politiikka-analyysi, jossa vertaillaan pohjoismaiden 2030-energiastrategioita sekä erillinen skenaarioaineisto. Skenaarioaineisto koostuu asiantuntijoiden näkemyksistä sähkön tuotanto-, siirto- ja kulutusjärjestelmään liittyen. Tarkasteluvuosina ovat vuodet 2030 sekä 2050. Skenaarioihin liittyvät väittämät on valmisteltu EL-TRAN -konsortiossa Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johdolla.

Tervetuloa!